Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1330001 Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií
1330002 Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných technológií
1330003 Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách
1330999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti informačných a komunikačných technológií inde neuvedený
Špecialisti
2153001 Hlasový, dátový a sieťový špecialista
2153002 Špecialista bezdrôtových sietí
2153003 Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií
2153004 Špecialista výstavby telekomunikačných technológií
2153005 Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb
2153006 Špecialista inovácie telekomunikačných procesov
2153999 Špecialista v oblasti telekomunikácií inde neuvedený
2165003 Špecialista geografického informačného systému
2166002 Projektant multimediálnych systémov
2166003 Web dizajnér
2166004 Dizajnér hier
2511001 IT konzultant
2511002 IT architekt, projektant
2511003 Analytik informačných a komunikačných technológií
2511004 Špecialista v oblasti informatizácie a elektronizácie služieb
2511999 Systémový analytik inde neuvedený
2512001 Systémový programátor
2512002 Softvérový architekt, dizajnér
2513001 Vývojár multimediálnych aplikácií
2513002 Vývojár web stránok, internetu, intranetu
2514000 Aplikačný programátor
2519001 IT tester
2519999 Iný vývojár, analytik softvéru a aplikácií inde neuvedený
2521001 Databázový dizajnér
2521002 Správca databáz
2521003 Databázový analytik
2522001 Správca informačného systému
2522002 Správca siete
2523000 Špecialista v oblasti počítačových sietí
2529001 Špecialista bezpečnosti IT
2529002 Špecialista ITMS
2529003 Špecialista klientskej podpory a prevádzky informačných a komunikačných technológií
2529999 Iný špecialista v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3511001 Technik prevádzky informačných technológií
3511002 Operátor klientskej podpory informačných a komunikačných technológií
3511003 Technik telekomunikačných služieb a infraštruktúry
3511999 Technik prevádzky informačných a komunikačných technológií inde neuvedený
3512000 Technik užívateľskej podpory informačných a komunikačných technológií
3513000 Technik počítačových sietí a systémov
3514000 Webový technik
3522000 Technik v oblasti telekomunikačných zariadení
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7422002 Servisný a prevádzkový pracovník telekomunikačných zariadení
7422003 Mechanik počítačových sietí