Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321007 Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe
Špecialisti
2141025 Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe
2141026 Špecialista riadenia polygrafickej výroby
2141027 Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe
2141028 Špecialista technológ v polygrafickej výrobe
Technici a odborní pracovníci
3122007 Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7321001 Grafik prípravy tlače
7321002 Pracovník zhotovovania tlačovej formy
7321003 Operátor farieb, kolorista v polygrafii
7321999 Pracovník pri príprave tlače inde neuvedený
7322000 Tlačiar, operátor tlače
7323001 Technik dokončovacieho spracovania (knihár)
7323002 Umelecký knihár
7543006 Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329007 Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe