Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321006 Riadiaci pracovník (manažér) v celulózo-papierenskej výrobe
Špecialisti
2141020 Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe
2141021 Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby
2141022 Špecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe
2141023 Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe
2141024 Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe
Technici a odborní pracovníci
3122006 Majster (supervízor) v celulózo-papierenskej výrobe
3139003 Dispečer v celulózo-papierenskej výrobe
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7543005 Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe
Operátori a montéri strojov a zariadení
8143001 Strojník linky pre výrobu výrobkov z papiera
8143002 Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera
8171001 Strojník zariadenia na výrobu celulózy
8171002 Operátor zariadenia na výrobu celulózy
8171003 Strojník zariadenia na výrobu papiera
8171004 Operátor zariadenia na výrobu papiera
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329006 Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe