Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321013 Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe
Špecialisti
2149040 Špecialista robotiky
2151001 Špecialista elektrotechnik technológ
2151002 Špecialista elektrokonštruktér
2151003 Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji
2151004 Špecialista elektrotechnik projektant
2151005 Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike
2151006 Špecialista elektromechanik
2151008 Špecialista kontroly a testovania elektrotechnických zariadení
2151020 PLC programátor
2152000 Špecialista elektronických zariadení
Technici a odborní pracovníci
3113001 Technológ káblovej výroby
3113002 Technik merania káblových trás
3113003 Prevádzkový technik elektroúdržby
3113005 Elektrotechnik automatizovanej výroby
3113006 Materiálový technológ v elektrotechnike
3113007 Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike
3114001 Konštruktér neštandardných meracích systémov
3114003 Skúšobný technik elektronických zariadení
3114999 Elektronik inde neuvedený
3122016 Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7233010 Mechatronik
7311005 Mechanik, opravár metrologických prístrojov
7412001 Elektromechanik (okrem banského)
7421003 Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení
7421004 Mechanik rádiometrie a spektrometrie
7421005 Mechanik signalizačných a komunikačných systémov
7421006 Mechanik, opravár kancelárskej techniky
7421007 Mechanik, opravár televízorov a podobných zariadení
7421999 Mechanik a opravár elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem IKT) inde neuvedený
7543013 Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike, tester
Operátori a montéri strojov a zariadení
8212001 Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení
8212002 Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení
8212003 Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov
8212999 Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení inde neuvedený
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329015 Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe