Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1223001 Riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie
1223002 Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe
1223003 Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v IT a telekomunikáciách
1223999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti výskumu a vývoja inde neuvedený
Špecialisti
2111001 Fyzik kryogenik
2111002 Fyzik aerodynamik
2111003 Astronóm, astrofyzik
2111004 Fyzik hydrodynamik
2111007 Fyzik termodynamik, akustik, optik
2111008 Fyzik mechanik
2111009 Fyzik dozimetrie
2111010 Fyzik balistik
2111999 Fyzik a astronóm inde neuvedený
2112001 Letecký meteorológ
2112002 Meteorológ klimatológ
2112003 Hydrometeorológ
2112999 Meteorológ inde neuvedený
2113001 Chemik kvantovej chémie
2113002 Jadrový chemik
2114001 Geochemik
2114004 Paleontológ
2114009 Seizmológ
2114010 Geofyzik
2114011 Petrofyzik
2131001 Biológ
2131003 Fyziológ
2131004 Imunológ
2131007 Biochemik
2131009 Fytopatológ
2131010 Biofyzik
2131999 Biológ, botanik, zoológ a špecialista v príbuznom odbore inde neuvedený
2143004 Hydrológ
2144001 Strojársky špecialista vo výskume a vývoji
2145002 Chemický špecialista vo výskume a vývoji
2422016 Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií
2632001 Sociológ
2632002 Antropológ
2632003 Geograf
2632004 Etnológ
2632005 Kulturológ
2632006 Archeológ
2632007 Kriminológ
2632999 Špecialista v oblasti sociológie, antropológie, geografie a podobných vedách inde neuvedený
2633001 Filozof
2633002 Historik (okrem umenia)
2633004 Politológ
2634009 Vedecký pracovník v oblasti psychológie
2643007 Jazykovedec (filológ, lingvista)
2643008 Grafológ (písmoznalec)
Technici a odborní pracovníci
3111001 Technik fyzik
3111002 Technik chemik
3111005 Technik meteorológ
3111007 Technik astronóm
3111008 Technik geodet
3111999 Technik v chemických a fyzikálnych vedách inde neuvedený
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9129002 Umývač laboratórneho skla