Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1221001 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ)
1221002 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti marketingu
1221003 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu
1221999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu a marketingu inde neuvedený
1222001 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti reklamy
1222003 Riadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťou
1420000 Riadiaci pracovník (manažér) obchodnej prevádzky
Špecialisti
2422011 Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete
2431001 Marketingový špecialista
2431002 Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu
2431003 Špecialista v oblasti reklamy a propagácie
2431004 Reklamný textár
2431005 Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov
2431006 Špecialista pre značku
2431007 Produktový špecialista
2431009 Špecialista internetového predaja
2431999 Špecialista v oblasti reklamy a marketingu inde neuvedený
2432001 Špecialista pre styk s verejnosťou
2432002 Hovorca
2432004 Špecialista sociálnych sietí
2432005 Špecialista na spoločenskú zodpovednosť (CSR)
2432999 Špecialista pre styk s verejnosťou inde neuvedený
2433002 Špecialista predaja elektrotechnických systémov
2433003 Špecialista predaja stavebného materiálu
2433005 Špecialista predaja chemických produktov
2433006 Špecialista popredajných služieb
2433999 Špecialista predaja produktov a služieb (okrem IKT) inde neuvedený
2434000 Špecialista v oblasti predaja IKT
Technici a odborní pracovníci
3322000 Obchodný zástupca
3324000 Obchodný sprostredkovateľ
3339003 Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru
3339004 Sprostredkovateľ predaja reklamného priestoru
3339006 Aukcionár
3432002 Aranžér, dekoratér
Administratívni pracovníci
4227001 Teleanketár
4227002 Terénny anketár
4227003 Tajný agent prieskumu (mystery shopper)
4227999 Anketár, prieskumník trhu inde neuvedený
4419003 Administratívny pracovník v oblasti marketingu
Pracovníci v službách a obchode
5211001 Predavač v novinovom stánku
5211002 Predavač na trhu a v tržnici (okrem rýchleho občerstvenia)
5211999 Predavač v stánku a na trhu (okrem rýchleho občerstvenia) inde neuvedený
5221000 Obchodník v malom obchode, butiku
5222000 Vedúci obchodnej prevádzky
5223001 Predavač v obchodnej prevádzke
5223003 Predavač mäsa a rýb
5223006 Predavač a aranžér kvetov
5223999 Predavač inde neuvedený
5230001 Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke
5230002 Koordinátor pokladníkov
5230003 Pokladník v predajni
5230999 Pokladník, predavač lístkov inde neuvedený
5241000 Manekýn, modelka
5242000 Predvádzač tovaru (promotér)
5243000 Podomový predavač
5244001 Pracovník internetového predaja
5244002 Pracovník telefonického predaja a telemarketingu
5245000 Pracovník čerpacej stanice
5249002 Pracovník príjmu tovaru
5249004 Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru
5249005 Asistent služieb zákazníkom
5249006 Pracovník kontroly cien
5249999 Iný pracovník v oblasti predaja inde neuvedený
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9334000 Dokladač tovaru
9510001 Lepič, odstraňovač plagátov a propagačných materiálov
9510002 Roznášač letákov (kolportér)
9520002 Pouličný predavač novín, kamelot
9520999 Pouličný predavač (okrem jedla) inde neuvedený
9623002 Vyberač predajných automatov