Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1346001 Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve
1346002 Riadiaci pracovník (manažér) v poisťovníctve
1346003 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti dôchodkového sporenia
1346006 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania
1346007 Riadiaci pracovník v oblasti kapitálového trhu
1439003 Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie
1439004 Riadiaci pracovník(manažér) pre správu nehnuteľností
Špecialisti
2120002 Aktuár špecialista (poistná matematika)
2120003 Špecialista menovej a finančnej štatistiky
2120999 Špecialista v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štatistiky inde neuvedený
2412001 Finančný poradca
2412002 Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov
2412003 Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientov
2412004 Finančný agent
2413001 Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve
2413002 Špecialista pre investičnú činnosť v poisťovníctve
2413003 Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore
2413004 Špecialista pre riadenie operačných rizík v bankovníctve
2413005 Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
2413006 Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve
2413007 Špecialista na finančné a poisťovacie podvody
2413008 Špecialista pre správu poistných zmlúv
2413009 Špecialista pre bankopoistenie
2413010 Špecialista pre zaistenie
2413011 Špecialista pre upisovanie, hodnotenie poistných rizík
2413012 Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí
2413013 Špecialista pre riadenie rizík v poisťovníctve
2413014 Špecialista pre predaj poistných produktov a služieb
2413015 Špecialista na bankové karty, platobný styk a zúčtovanie obchodov
2413016 Špecialista pre majetkové účasti
2413017 Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie
2413018 Finančný analytik pre úverové portfólio
2413019 Špecialista menovej politiky
2413020 Špecialista pre správu zásob peňazí
2413021 Špecialista riadenia hotovostného peňažného obehu
2413022 Špecialista platidiel
2413023 Špecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve
2413024 Špecialista na dôchodkové sporenie
2413025 Špecialista operácií na finančných trhoch
2413026 Špecialista obchodník na finančných trhoch
2413027 Špecialista regulácie finančného trhu
2413028 Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva
2413029 Hypotekárny špecialista v bankovníctve
2413030 Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
2413031 Úverový špecialista v bankovníctve
2413032 Špecialista pre obchodné financovanie
2413033 Špecialista finančných inovácií
2413034 Metodik v oblasti finančníctva a poisťovníctva
2413035 Špecialista treasury (okrem bankového)
2413999 Finančný analytik a špecialista v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3311001 Odborný pracovník portfólia podielových fondov
3311002 Odborný pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
3311003 Odborný pracovník pre investičnú činnosť v poisťovníctve
3311004 Odborný pracovník platidiel
3311005 Odborný pracovník pre správu zásob peňazí
3311006 Odborný pracovník riadenia hotovostného peňažného obehu
3311007 Odborný pracovník portfólia dôchodkových fondov
3311999 Odborný pracovník v oblasti finančných transakcií a obchodu s cennými papiermi inde neuvedený
3312001 Odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb
3312002 Odborný pracovník pre schvaľovanie, verifikovanie úverov
3312003 Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve
3312004 Odborný pracovník pre bankopoistenie
3312005 Odborný pracovník zabezpečujúci činnosti súvisiace s prevádzkou bankomatov
3312006 Odborný pracovník splátkového predaja
3312007 Lízingový poradca
3312008 Odborný pracovník pre tvorbu úverovej dokumentácie
3312999 Odborný pracovník v oblasti úverov a ostatných bankových produktov inde neuvedený
3314001 Odborný pracovník aktuár (poistná matematika)
3315001 Odhadca škôd
3315002 Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí
3315003 Odhadca hodnoty majetku
3315999 Odhadca a likvidátor škôd inde neuvedený
3321001 Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb
3321002 Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve
3321003 Odborný pracovník pre upisovania poistných rizík
3321004 Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve
3321005 Odborný pracovník pre správu poistných zmlúv
3321006 Revízor v poisťovníctve
3321007 Odborný pracovník pre dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
3321008 Odborný pracovník pre zaistenie
3321009 Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody
3321999 Odborný pracovník v oblasti predaja poistenia inde neuvedený
3334000 Realitný maklér
Administratívni pracovníci
4211002 Pracovník podpory predaja, servisný pracovník vo finančníctve
4211003 Poradca klientov, predajca bankových produktov pri priehradkách
4211004 Pracovník pri priehradke v poisťovníctve
4213000 Pracovník v záložni, veriteľ
4312002 Administratívny pracovník v bankovníctve
4312003 Administratívny pracovník v poisťovníctve
4312004 Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
4312005 Administratívny pracovník v oblasti kapitálového trhu
Pracovníci v službách a obchode
5153004 Pracovník v oblasti správy nehnuteľností