Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1323002 Riadiaci pracovník (manažér) výroby v stavebníctve
1323003 Riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve
1323999 Riadiaci pracovník (manažér) v stavebníctve inde neuvedený
Špecialisti
2114007 Geológ (okrem banského geológa)
2114008 Hydrogeológ
2114999 Geológ a geofyzik inde neuvedený
2142002 Stavebný špecialista riadenia kvality
2142003 Stavebný špecialista technológ
2142004 Stavbyvedúci
2142005 Stavebný dozor
2142006 Stavebný špecialista výstavby ciest
2142007 Stavebný špecialista výstavby budov
2142008 Stavebný špecialista výstavby mostov
2142009 Stavebný špecialista výstavby železničných stavieb a tratí
2142010 Stavebný špecialista výstavby energetických sietí
2142011 Stavebný špecialista výstavby vodných stavieb
2142014 Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb
2142015 Stavebný špecialista v technologickom výskume a vývoji
2142016 Stavebný špecialista v ekonomickom výskume a vývoji
2142017 Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
2142018 Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
2142019 Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
2142020 Špecialista informačného modelovania budov (BIM)
2142999 Stavebný špecialista inde neuvedený
2161000 Stavebný architekt
2162001 Krajinný a záhradný architekt (okrem autorizovaného)
2162002 Autorizovaný krajinný architekt
2162003 Krajinný inžinier
2162999 Krajinný a záhradný architekt inde neuvedený
2165004 Geodet a kartograf (okrem autorizovaného)
2165005 Autorizovaný geodet a kartograf
Technici a odborní pracovníci
3112001 Stavebný technik kontroly kvality, laborant
3112002 Stavebný rozpočtár, kalkulant
3112003 Stavebný prípravár
3112004 Revízny technik komínov
3112006 Stavebný projektant
3112007 Asistent stavbyvedúceho
3112008 Asistent stavebného dozoru
3112999 Stavebný technik inde neuvedený
3113035 Technik automatizácie budov
3119017 Revízny technik
3119040 Technik modulárnej výroby
3123000 Majster v stavebníctve
3432001 Interiérový dizajnér
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7111000 Stavebný montážnik jednoduchých stavieb
7112001 Dláždič
7112002 Murár
7112003 Kachliar
7112004 Staviteľ komínových systémov
7113000 Kamenár
7114001 Železiar v stavebníctve
7114002 Betonár
7114999 Betonár, špecialista na kladenie betónových povrchov a podobný pracovník inde neuvedený
7115001 Tesár
7115002 Stavebný stolár
7115003 Montážnik výplne stavebných otvorov
7119001 Asfaltér
7119002 Lešenár
7119999 Iný kvalifikovaný stavebný pracovník a remeselník inde neuvedený
7121000 Strechár
7122001 Podlahár
7122002 Obkladač
7123001 Omietkar
7123002 Štukatér, kašírnik
7123003 Montér suchých stavieb
7124001 Izolatér
7124002 Zatepľovač
7124999 Izolatér inde neuvedený
7125001 Sklenár
7126001 Inštalatér
7126002 Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár)
7126999 Inštalatér a potrubár inde neuvedený
7127000 Mechanik, opravár klimatizačných a chladiacich zariadení a tepelných čerpadiel
7131003 Maliar, tapetár
7132008 Lakovač a natierač dreva
7132999 Lakovač a natierač inde neuvedený
7133001 Kvalifikovaný čistič stavieb
7213001 Stavebný klampiar
7222005 Stavebný zámočník
7233005 Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve
7411001 Stavebný a prevádzkový elektrikár
7522999 Stolár a výrobca výrobkov z dreva inde neuvedený
7543016 Kvalitár, kontrolór v stavebníctve
Operátori a montéri strojov a zariadení
8113001 Studniar
8113002 Vŕtač
8189004 Operátor výrobne obaľovaných zmesí
8342001 Operátor stavebných strojov
8342002 Operátor ťažkej mechanizácie
8343001 Žeriavnik
8343002 Operátor zdvíhacieho zariadenia (okrem žeriavnika)
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9312001 Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií
9312999 Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb inde neuvedený
9313001 Kopáč
9313002 Pomocný pracovník na stavbe budov
9313999 Pomocný pracovník na stavbe budov inde neuvedený