Kontakt

Kontaktné osoby ISCP

Iveta Murčová

Skupina SK NACE:

 • doprava a skladovanie
 • ubytovacie a stravovacie služby
 • odborné, vedecké a technické činnosti
 • administratívne a podporné služby
 • zdravotníctvo a sociálna pomoc
 • umenie, zábava a rekreácia
 • ostatné činnosti
Sandra Planetová

Skupina SK NACE:

 • priemyselná výroba
 • stavebníctvo
 • dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
 • dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd
 • činnosti v oblasti nehnuteľností
 • administratívne a podporné služby
Ladislav Mihály

Skupina SK NACE:

 • poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
 • ťažba a dobývanie
 • priemyselná výroba
 • administratívne a podporné služby
 • vzdelávanie (vyššie školstvo, ostatné vzdelávanie, pomocné vzdelávacie činnosti)
Peter Adamica

Skupina SK NACE:

 • administratívne a podporné služby
 • verejná správa
 • vzdelávanie (predškolská výchova, základné školstvo)
 • zdravotníctvo a sociálna pomoc
Miroslav Chládek

Skupina SK NACE:

 • veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov
 • informácie a komunikácia
 • finančné a poisťovacie činnosti
 • administratívne a podporné služby
 • vzdelávanie (stredné školstvo)

Metodická pomoc