Kontakt

Kontaktné osoby ISCP

Iveta Murčová

Skupina SK NACE:

 • veľkoobchod a maloobchod
 • doprava a skladovanie
 • ubytovacie a stravovacie služby
 • odborné, vedecké a technické činnosti
Sandra Planetová

Skupina SK NACE:

 • priemyselná výroba
 • stavebníctvo
 • dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
 • dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd
 • činnosti v oblasti nehnuteľností
Ladislav Mihály

Skupina SK NACE:

 • pôdohospodárstvo
 • ťažba a dobývanie
 • priemyselná výroba
Peter Adamica

Skupina SK NACE:

 • administratívne a podporné služby
 • verejná správa
Zuzana Bernáthová

Skupina SK NACE:

 • vzdelávanie
 • zdravotníctvo a sociálna pomoc
Miroslav Chládek

Skupina SK NACE:

 • veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov
 • informácie a komunikácia
 • finančné a poisťovacie činnosti

Metodická pomoc