Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321008 Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe
1321020 Riadiaci pracovník (manažér) vo farmaceutickej výrobe
Špecialisti
2131008 Farmakológ, toxikológ
2145001 Chemický špecialista technológ
2145003 Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe
2145004 Špecialista údržby v chemickej výrobe
2145006 Chemický špecialista biotechnológ
2145008 Špecialista implementácie chemickej legislatívy
2145009 Chematronik
2145010 Špecialista spracovania plastov
2145999 Chemický špecialista inde neuvedený
2149039 Špecialista 3D tlače materiálov
2262001 Farmaceut bez špecializácie
2262002 Farmaceut špecialista vo farmaceutickej kontrole
2262003 Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii
2262004 Farmaceut špecialista v lekárenstve
2262005 Farmaceut špecialista v technológii rádiofarmák
2262006 Farmaceut špecialista v analytickej toxikológii
2262007 Farmaceut špecialista v klinickej farmácii
2262010 Farmaceut vo výskume a vývoji
2262011 Špecialista registrácie liekov
2262012 Špecialista klinických štúdií
2262999 Farmaceut inde neuvedený
2433001 Farmaceutický reprezentant
Technici a odborní pracovníci
3116001 Aplikačný technik v chemickej výrobe
3116002 Technik kontroly kvality v chemickej výrobe
3116003 Procesný technik v chemickej výrobe
3116007 Technik spracovania plastov
3116008 Chemický technik v priemyselnej výrobe
3116009 Chemický laborant
3116999 Chemický technik inde neuvedený
3122008 Majster (supervízor) v chemickej výrobe
3133000 Dispečer v chemickom priemysle
3134001 Dispečer v petrochemickom priemysle
3213001 Farmaceutický laborant bez špecializácie
3213003 Farmaceutický laborant v metódach farmaceutického skúšania
3213004 Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7543007 Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov
Operátori a montéri strojov a zariadení
8131001 Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
8131002 Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
8131003 Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe
8132000 Operátor zariadenia na výrobu fotografických výrobkov
8141000 Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy
8142000 Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov
8219003 Montážny pracovník v chemickej, gumárenskej a plastikárskej výrobe
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329008 Pomocný pracovník v chemickej výrobe