Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1330001 Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT
1330002 Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky IT
1330003 Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách
1330004 Riadiaci pracovník (manažér) informačnej a kybernetickej bezpečnosti
1330999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti IKT inde neuvedený
Špecialisti
2153001 Hlasový, dátový a sieťový špecialista
2153002 Špecialista bezdrôtových sietí
2153003 Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií
2153004 Špecialista výstavby telekomunikačných technológií
2153005 Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb
2153006 Špecialista inovácie telekomunikačných procesov
2153999 Špecialista v oblasti telekomunikácií inde neuvedený
2165003 Špecialista geografického informačného systému
2166002 Projektant multimediálnych systémov
2166003 Webový dizajnér
2166004 Dizajnér hier
2421016 Špecialista digitálnej transformácie
2421017 Špecialista pružných pracovných procesov
2511001 IT konzultant
2511002 IT architekt, projektant
2511003 Analytik IKT
2511004 Špecialista v oblasti informatizácie a elektronizácie služieb
2511005 Dizajnér inteligentných riešení
2511006 IT audítor
2511007 Manažér digitálnych služieb
2511008 Vedeckovýskumný pracovník v oblasti IKT
2511999 Systémový analytik inde neuvedený
2512001 Systémový programátor
2512002 Softvérový architekt, dizajnér
2512003 Špecialista vývoja systémov (DevOps)
2513001 Vývojár multimediálnych aplikácií
2513002 Vývojár webových stránok, internetu, intranetu
2513003 Správca digitálneho obsahu (Digital Content Manager)  
2513004 Špecialista vývoja používateľských rozhraní
2514000 Aplikačný programátor
2519001 IT tester
2519999 Vývojár, analytik softvéru a aplikácií inde neuvedený
2521001 Databázový dizajnér
2521002 Správca databáz
2521003 Databázový analytik
2521004 Dátový kurátor
2521005 Dátový analytik
2521006 Dátový vedec
2521999 Dizajnér a správca databáz inde neuvedený
2522001 Správca informačného systému
2522002 Správca siete
2523000 Špecialista v oblasti počítačových sietí
2529001 Špecialista informačnej a kybernetickej bezpečnosti
2529002 Špecialista ITMS
2529003 Špecialista klientskej podpory a prevádzky IKT
2529004 Etický hacker
2529005 Digitálny forenzný špecialista
2529999 Iný špecialista v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3511001 Technik prevádzky IT
3511002 Operátor klientskej podpory IKT
3511003 Technik telekomunikačných služieb a infraštruktúry
3511999 Technik prevádzky IKT inde neuvedený
3512000 Technik užívateľskej podpory IKT
3513000 Technik počítačových sietí a systémov
3514000 Webový technik
3522000 Technik v oblasti telekomunikačných zariadení
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7422002 Servisný a prevádzkový pracovník telekomunikačných zariadení
7422003 Mechanik počítačových sietí