Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1346004 Riadiaci pracovník v oblasti sociálneho poistenia
1346005 Riadiaci pracovník v oblasti zdravotného poistenia
Špecialisti
2619010 Špecialista v oblasti dôchodkového poistenia
2619011 Špecialista v oblasti nemocenského poistenia
2619012 Špecialista v oblasti úrazového poistenia
2619013 Špecialista poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
2619014 Špecialista v oblasti výberu poistného
2619015 Špecialista v oblasti stratégie sociálneho poistenia
2619999 Iný špecialista v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3252002 Odborný pracovník v oblasti zdravotného poistenia
3353005 Odborný pracovník vymáhania pohľadávok v oblasti sociálneho poistenia
3353006 Odborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poistenia
3353007 Odborný pracovník, aprobant a metodik exekučnej agendy
3353008 Dávkový aprobant
3353009 Odborný pracovník poskytovania odborného poradenstva v oblasti sociálneho poistenia
3353010 Odborný pracovník v oblasti dôchodkového poistenia
3353012 Odborný pracovník výberu poistného v oblasti zdravotného poistenia
3353013 Odborný pracovník v oblasti sociálneho poistenia (okrem dôchodkového)
Administratívni pracovníci
4419001 Kontista v oblasti sociálneho poistenia
4419002 Pracovník vyhodnocovania dôb poistenia