Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1212001 Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ)
1212002 Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov
1212003 Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov
1212004 Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov
1212005 Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
1212999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti ľudských zdrojov inde neuvedený
1222002 Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov
Špecialisti
2423001 Špecialista ľudských zdrojov (generalista)
2423002 Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov
2423003 Špecialista náboru a výberov pracovníkov
2423004 Špecialista odmeňovania a benefitov
2423005 Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
2423006 Kouč
2423007 Kariérový poradca
2423009 Poradca pre vekový manažment
2423999 Špecialista v oblasti personalistiky inde neuvedený
2424000 Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
2641007 Textový korektor
Technici a odborní pracovníci
3333006 Konzultant pre personálny lízing
3333007 Náborový konzultant
3341001 Supervízor administratívnych pracovníkov
3341002 Supervízor pracovníkov informačných služieb
3341003 Supervízor operátorov dát
3341004 Supervízor zákazníckeho centra
3341005 Vedúci sekretariátu, kancelárie
3341999 Supervízor v administratíve inde neuvedený
3342002 Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii
3343000 Odborný administratívny asistent
3344000 Odborný administratívny asistent v zdravotníckom zariadení
3412007 Kariérový sprievodca, konzultant
Administratívni pracovníci
4110000 Všeobecný administratívny pracovník
4120000 Sekretárka
4131001 Stenotypista, zapisovateľ
4131002 Pracovník pre spracovanie textov
4131999 Zapisovateľ, pracovník pre spracovanie textov inde neuvedený
4132000 Operátor dát
4211999 Pracovník pri priehradke a podobný pracovník inde neuvedený
4222001 Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného)
4222002 Operátor linky tiesňového volania
4222999 Pracovník kontaktného informačného centra inde neuvedený
4223000 Operátor telefónnej ústredne
4229000 Pracovník informačných služieb inde neuvedený
4311002 Administratívny pracovník správy a evidencie majetku
4312001 Administratívny pracovník v oblasti štatistiky
4322000 Administratívny pracovník vo výrobe
4413002 Operátor kódovania a spracovania údajov
4413999 Kódovač, korektor a podobný pracovník inde neuvedený
4414000 Prepisovač
4415001 Pracovník správy registratúry
4415002 Pracovník reprografie
4415003 Pracovník podateľne
4416000 Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov
4419999 Iný pomocný administratívny pracovník inde neuvedený