Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1322001 Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysle
1322002 Riadiaci pracovník (manažér) v geologickom prieskume a výskume
Špecialisti
2114005 Mineralóg, petrológ
2146001 Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov
2146002 Banský geológ
2146003 Banský špecialista technológ
2146004 Banský špecialista projektant
2146005 Špecialista pre banskú mechanizáciu
2146006 Banský merač
2146007 Špecialista banskej záchrannej služby
2146008 Špecialista pre banskú dopravu
2146009 Banský špecialista pre odvodňovanie
2146010 Vetrací technik
2146011 Ložiskový špecialista
2146012 Vrtný špecialista
2146999 Špecialista v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3111003 Technik geológ
3117001 Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín
3117002 Technológ pre úpravu nerastných surovín
3117003 Technik banského monitoringu
3117004 Banský technik, mechanik
3117005 Technik banskej záchrannej služby
3117999 Technik v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený
3121001 Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby)
3121002 Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom priemysle
3121003 Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle
3139001 Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle
3139002 Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7222003 Banský zámočník
7233006 Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín
7411002 Banský elektromechanik
7542000 Strelmajster
7543014 Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysle
Operátori a montéri strojov a zariadení
8111001 Baník
8111002 Baník, strojník
8111003 Strojník ťažného stroja v bani
8111004 Lamač
8111005 Tunelár
8112001 Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov
8112002 Strojník briketárne
8112007 Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín
8113003 Ťažiar
8311002 Vodič banskej lokomotívy
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9311001 Pomocný pracovník v bani
9311002 Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok
9311003 Pomocný lámač
9311004 Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín
9311999 Pomocný pracovník v ťažobnom priemysle inde neuvedený