Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321005 Riadiaci pracovník (manažér) pri spracovaní dreva a vo výrobe výrobkov z dreva
Špecialisti
2141016 Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
2141017 Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
2141018 Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
2141019 Špecialista údržby vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
Technici a odborní pracovníci
3122005 Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7233003 Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení
7312001 Výrobca a opravár hudobných nástrojov
7317001 Umelecký stolár, drevomodelár
7317002 Umelecký rezbár
7317999 Remeselník spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál inde neuvedený
7521001 Výrobca konštrukčných dosiek z dreva
7521002 Operátor sušiarne dreva
7521999 Spracovateľ dreva inde neuvedený
7522001 Stolár, výrobca nábytku
7522002 Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
7522003 Stolár, výrobca drevených konštrukcií
7523000 Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja
7543004 Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva
Operátori a montéri strojov a zariadení
8172001 Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva
8172002 Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva
8172003 Operátor impregnácie dreva
8172004 Operátor strojov v nábytkárskej výrobe
8172005 Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na báze dreva
8172006 Operátor stroja na rezanie dreva
8172999 Operátor zariadenia na spracovanie dreva inde neuvedený
8219004 Montážny pracovník vo výrobe nábytku
8219005 Montážny pracovník drevených konštrukcií
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329005 Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe