Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321018 Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve
1321019 Riadiaci pracovník (manažér) vo vodárenstve
Špecialisti
2133006 Špecialista na ochranu vodných tokov
2143001 Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd
2143002 Špecialista kontroly kvality vôd
2149022 Špecialista vo vodnom hospodárstve
2149023 Technický špecialista vodárenských koncepcií
2149024 Špecialista pre čistenie odpadových vôd
2149025 Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody
Technici a odborní pracovníci
3119037 Technik vodohospodárskeho rozvoja
3132004 Technik merania a regulácie vo vodárenstve
3132005 Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách
3132006 Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách
3132007 Technik prevádzky kanalizácií a čistiarne odpadových vôd
3132008 Technik prevádzky vodovodov a zavlažovacích systémov
3132009 Majster (supervízor) vo vodárenstve
3132010 Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve
3132011 Technik pre obnovu a rozvoj infraštruktúry vo vodárenstve
3132012 Technik podpory dispečingu vo vodárenstve
3132013 Vodohospodársky dispečer
3132014 Hrádzny, hatiar
3132015 Technik pre správu vodného toku
3132016 Technik ochrany vodných zdrojov
3132017 Technik diagnostikovania distribučnej siete
Pracovníci v službách a obchode
5419004 Poriečny
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7126003 Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete
7311002 Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov
Operátori a montéri strojov a zariadení
8189002 Strojník vodohospodárskych zariadení
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9312002 Pomocný pracovník vo vodárenstve
9312003 Čistič kanalizačných zariadení
9312004 Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií)
9312006 Pomocný pracovník pri ochrane pred povodňami
9623001 Odpočtár meracích prístrojov