Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321001 Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe
Špecialisti
2141001 Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe
2141002 Špecialista technológ v potravinárskej výrobe
2141003 Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárskej výrobe
2141004 Špecialista logistik v potravinárskej výrobe
2141005 Špecialista údržby v potravinárskej výrobe
Technici a odborní pracovníci
3122001 Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe
3142006 Technológ v potravinárskej výrobe
3142007 Technik kontroly v potravinárskej výrobe
3142008 Technik údržby v potravinárskej výrobe
3142999 Technik v poľnohospodárstve a potravinárstve inde neuvedený
Pracovníci v službách a obchode
5246003 Zmrzlinár
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7511001 Porážač, vykosťovač
7511002 Mäsiar, údenár
7511003 Lahôdkar
7511004 Spracovateľ rýb
7511005 Spracovateľ hydiny
7511999 Spracovateľ mäsa a rýb a podobný výrobca inde neuvedený
7512001 Pekár
7512002 Cukrár
7512003 Cukrovinkár
7512004 Cestovinár
7512005 Medovnikár
7513001 Spracovateľ mlieka
7513002 Výrobca syra a bryndze
7513003 Výrobca masla
7513004 Výrobca ostatných výrobkov z mlieka (okrem syra, bryndze a masla)
7514001 Spracovateľ ovocia a zeleniny
7514002 Spracovateľ obilia (mlynár)
7514003 Spracovateľ strukovín a okopanín
7514004 Sladovník a pivovarník
7514005 Spracovateľ olejnín, lisovač
7514006 Spracovateľ čaju
7514007 Spracovateľ korenín a húb
7514008 Spracovateľ hrozna, vinár
7514009 Liehovarník
7514999 Spracovateľ rastlinných produktov inde neuvedený
7515001 Degustátor potravín a nápojov
7515002 Kvalitár potravín a nápojov
7516000 Spracovateľ tabaku a výrobca tabakových výrobkov
Operátori a montéri strojov a zariadení
8160001 Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb
8160002 Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
8160003 Operátor zariadenia na výrobu rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
8160004 Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov
8160005 Operátor zariadenia na výrobu mlynských výrobkov
8160006 Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov
8160007 Operátor zariadenia na výrobu cukru
8160008 Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek
8160009 Operátor zariadenia na spracovanie kávy a čaju
8160010 Operátor zariadenia na výrobu krmív pre zvieratá
8160011 Operátor zariadenia na výrobu piva
8160012 Operátor zariadenia na výrobu vína
8160013 Operátor zariadenia na výrobu liehovín
8160014 Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov
8160015 Operátor zariadenia na výrobu škrobu a škrobových výrobkov
8160999 Operátor zariadenia na výrobu potravín a podobných výrobkov inde neuvedený
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329001 Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe