Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1311005 Riaditeľ závodu v lesníctve
1311006 Riadiaci pracovník (manažér) pre výrobu a technický rozvoj v lesníctve
1311007 Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby
1311008 Riadiaci pracovník (manažér) odboru v lesníctve
1311009 Riadiaci pracovník (manažér) špecializovaného strediska v lesníctve
1311999 Riadiaci pracovník (manažér) v poľnohospodárstve a lesníctve inde neuvedený
Špecialisti
2132005 Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
2132006 Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve
2132007 Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve
2132008 Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo
2132009 Špecialista pre správu lesného majetku
2132010 Špecialista, odborný lesný hospodár
2132999 Špecialista v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry inde neuvedený
2133005 Špecialista ochrany lesa
Technici a odborní pracovníci
3143001 Vedúci lesného obvodu
3143002 Vedúci prevádzkového strediska v lesníctve
3143003 Majster (supervízor) v lesníctve
3143004 Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
3143005 Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve
3143006 Technik pre správu lesného majetku
3143007 Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve
3143008 Technológ lesníckej výroby
3143009 Technik operačného nasadenia lesnej techniky
3143010 Technik údržby lesnej techniky - mechanizátor
3143012 Poľovný hospodár
3143013 Technik pre zisťovanie stavu lesa (taxátor)
3143014 Vyhotoviteľ programov starostlivosti o les
3143015 Technik pre správu lesného reprodukčného materiálu
3143999 Technik v lesníctve a akvakultúre inde neuvedený
Pracovníci v službách a obchode
5419001 Pracovník stráže prírody a lesnej stráže
Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
6210001 Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve, pilčík
6210002 Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa
6210003 Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe
6210004 Pracovník údržby lesných stavieb v lesnom hospodárstve
6210005 Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve
6210999 Pracovník v lesníctve inde neuvedený
6224000 Pracovník v poľovníctve
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7233002 Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve
Operátori a montéri strojov a zariadení
8341004 Operátor lesných traktorov
8341005 Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva
8341006 Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky
8341999 Operátor poľnohospodárskeho a lesníckeho pojazdného zariadenia inde neuvedený
8343005 Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9215001 Pomocný pracovník v lesníctve
9215002 Pomocný pracovník v poľovníctve
9624000 Zberač vody a palivového dreva