Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1349006 Riadiaci pracovník (manažér) knižnice a archívu
1349007 Riadiaci pracovník (manažér) galérie a múzea
1349008 Riadiaci pracovník v cirkevnej oblasti
1431003 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry
1431004 Riadiaci pracovník (manažér) divadla, kina
1439001 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva
Špecialisti
2166001 Grafický dizajnér (grafik)
2166005 Animátor (tvorca animácie)
2166007 Dizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácie
2166008 Ilustrátor
2355001 Lektor umenia
2355002 Múzejný, galerijný pedagóg
2431008 Špecialista filmovej distribúcie
2621001 Archivár
2621002 Vedecký pracovník v archívnictve
2621003 Kurátor
2621004 Pamiatkar
2621005 Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii
2621006 Špecialista v oblasti kultúrneho dedičstva
2621007 Kustód
2621009 Špecialista v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu
2621010 Výskumník historickej architektúry
2621011 Výskumník umelecko – historický
2621012 Výskumník historického urbanizmu
2621013 Výskumník archívno – historický
2621999 Archivár, kurátor a pamiatkar inde neuvedený
2622001 Knihovník špecialista
2622002 Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve
2622003 Dokumentarista, vedecko-informačný špecialista
2622004 Bibliograf špecialista
2622999 Špecialista v knihovníctve a v podobných odboroch inde neuvedený
2632008 Špecialista v oblasti práv a kultúry národnostných menšín
2633003 Historik, teoretik a kritik vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry
2633005 Historik, teoretik, kritik audiovizuálneho umenia
2633006 Literárny historik, teoretik, kritik
2633007 Teatrológ
2633008 Muzikológ
2633009 Estetik
2636001 Vedecký pracovník v religionistike
2636002 Najvyšší predstaviteľ cirkvi a náboženskej spoločnosti v Slovenskej republike
2636003 Riadiaci pracovník v cirkevnej organizácii
2636004 Duchovenský člen ústredia cirkvi
2636005 Duchovný správca, administrátor, správca farnosti
2636006 Farár, rektor chrámu, rehoľný kňaz
2636007 Konsenior (cirkevná organizácia)
2636008 Senior (cirkevná organizácia)
2636009 Kaplán, výpomocný duchovný
2636011 Špecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkví
2636999 Špecialista v oblasti religionistiky inde neuvedený
2641001 Spisovateľ
2641002 Scenárista
2641003 Dramatik
2641004 Básnik
2641005 Hudobný textár
2641006 Autor technických textov a dokumentácie
2641008 Vydavateľský redaktor
2641009 Autor dialógov, autor audiokomentárov
2641999 Spisovateľ a podobný autor inde neuvedený
2642001 Žurnalista, novinár
2642002 Vedúci vydania (žurnalistika)
2642003 Vedúci redakcie
2642004 Šéfredaktor
2642005 Publicista
2642006 Spravodajca
2642008 Reportér
2642009 Komentátor
2642010 Výtvarný redaktor
2642012 Bloger / vloger
2642999 Žurnalista, redaktor a špecialista v žurnalistike inde neuvedený
2651001 Reštaurátor
2651002 Umelecký sochár
2651003 Umelecký maliar
2651004 Scénický a kostýmový výtvarník
2651005 Umelecký grafik
2651006 Multimediálny a intermediálny umelec
2651999 Výtvarný umelec inde neuvedený
2652001 Zbormajster
2652002 Člen speváckeho zboru
2652003 Sólista opery a operety
2652004 Šéfdirigent
2652005 Korepetítor
2652006 Hudobný skladateľ
2652008 Vedúci nástrojovej skupiny
2652009 Koncertný majster
2652010 Koncertný umelec – sólista
2652011 Člen orchestra
2652012 Dirigent
2652013 Diskdžokej (DJ)
2652014 Člen hudobnej skupiny (hudobník)
2652015 Videodžokej (VJ)
2652999 Hudobník, spevák a skladateľ inde neuvedený
2653002 Vedúci tanečného súboru
2653003 Tanečný majster (okrem baletu)
2653004 Člen tanečného zboru (okrem baletu)
2653005 Tanečný sólista (okrem baletu)
2653006 Baletný majster
2653007 Člen baletného zboru
2653008 Baletný sólista
2653009 Choreograf
2653010 Tanečník súčasného tanca
2653999 Tanečník a choreograf inde neuvedený
2654001 Režisér
2654002 Kreatívny producent
2654003 Výkonný producent
2654004 Dramaturg
2654005 Hlavný kameraman
2654006 Producent v audiovízii
2654007 Hudobný producent
2654008 Produkčný, vedúci výroby a výrobného štábu
2654999 Režisér, producent a dramaturg inde neuvedený
2655001 Herec
2655002 Mím
2655003 Muzikálový herec
2656001 Televízny moderátor
2656002 Rozhlasový moderátor
2656999 Moderátor v rozhlase, televízii a v ostatných médiách inde neuvedený
2659001 Bábkoherec
2659002 Artista a cirkusový umelec
2659003 Kúzelník (iluzionista)
2659004 Komik (zabávač)
2659005 Performer
2659999 Iný tvorivý a interpretačný umelec inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3332003 Organizátor spoločenských podujatí
3339001 Kultúrny agent
3413001 Diakon
3413003 Rehoľná osoba (okrem kňaza)
3413999 Odborný pracovník v oblasti religionistiky inde neuvedený
3431001 Fotoreportér
3431002 Umelecký fotograf
3431999 Fotograf inde neuvedený
3432003 Filmový architekt
3433001 Muzeológ
3433004 Preparátor zbierkových predmetov
3433005 Správca depozitára
3433006 Výstavný technik
3433007 Digitalizátor
3433008 Technik pre konzervovanie a reštaurovanie
3433999 Odborný a technický pracovník v galérii, múzeu, knižnici, archíve inde neuvedený
3435001 Asistent réžie
3435002 Asistent produkcie
3435003 Asistent choreografie
3435005 Notograf
3435006 Inšpicient, stage manažér
3435007 Zriadenec orchestra
3435008 Rekvizitár, zbrojár
3435010 Garderobiér, kostymér
3435011 Maskér, vlásenkár
3435012 Kaskadér, dablér
3435013 Komparzista
3435014 Šepkár
3435015 Tvorca bábok, bábkar
3435016 Inšpektor, technik orchestra
3435017 Technik špeciálnych efektov
3435018 Majster divadelnej sály
3435019 Majster javiskovej techniky
3435020 Skriptér (skript)
3435021 Retušér
3435022 Titulkovač
3435023 Odpaľovač ohňostrojov
3435024 Pódiový technik
3435025 Staviteľ pódií
3435026 Vedúci výpravy
3435999 Iný odborný pracovník v oblasti umenia a kultúry inde neuvedený
3521001 Vedúci zvukovýroby
3521002 Majster zvuku
3521003 Zvukár
3521004 Mikrofonista - asistent zvuku
3521005 Hlavný osvetľovač
3521006 Osvetľovač
3521007 Kameraman
3521008 Asistent kamery
3521009 Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip)
3521010 Ostrič kamery
3521011 Riadiaci technológ v médiách
3521012 Technik záznamu a prepisu
3521013 Technik operátor štúdiovej techniky
3521014 Koordinátor vysielacieho pracoviska
3521015 Operátor technickej kontroly vysielania
3521016 Technik operátor jednokamerového voza
3521017 Operátor prenosového voza
3521018 Vedúci prenosového voza
3521019 Prenosový technik
3521020 Technik na prepojovači
3521021 Technik scény
3521022 Obrazový strihač
3521023 Premietač
3521024 Svetelný dizajnér
3521025 Zvukový dizajnér
3521026 Technik ozvučenia
3521999 Technik v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení inde neuvedený
Administratívni pracovníci
4411000 Knihovník
Pracovníci v službách a obchode
5153001 Správca historických pamiatok
5153005 Správca prírodných pamiatok
5230005 Pokladník a predavač vstupeniek v kultúre
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7316001 Písmomaliar
7316004 Umelecký patinér
7316999 Písmomaliar, dekoratívny maliar, rytec a leptač inde neuvedený
7318001 Umelecký farbiar textílií
7319004 Umelecký mozaikár
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9333005 Knižničný manipulant
9629002 Šatniar
9629003 Uvádzač, biletár v kultúrnom zariadení
9629004 Dozorca, zriadenec v kultúrnom zariadení