Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321002 Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe
Špecialisti
2141006 Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe
2141007 Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby
2141008 Špecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobe
2141010 Špecialista údržby v textilnej a odevnej výrobe
2141043 Špecialista konštruktér v odevnej výrobe
2141046 Špecialista technológ v textilnej výrobe
2141047 Špecialista technológ v odevnej výrobe
2145005 Technológ farbiacich procesov (kolorista)
2163001 Textilný dizajnér
2163002 Odevný dizajnér
2163005 Odevný stylista
2163999 Dizajnér a módny návrhár inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3119014 Technik v odevnej a textilnej výrobe
3119031 Technik polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe
3122002 Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7233004 Mechanik, opravár textilných a odevných strojov
7318005 Krajčír technickej konfekcie
7531001 Krajčír (okrem umeleckého)
7531003 Klobučník
7531004 Vlásenkár (výrobca parochní)
7531005 Umelecký krajčír
7532001 Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe
7532002 Strihač textilu
7532003 Modelár odevov
7533001 Šička odevnej a technickej konfekcie
7533002 Šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe
7533003 Vyšívačka
7534001 Čalúnnik (okrem umeleckého)
7534002 Umelecký čalúnnik, dekoratér
7543001 Kvalitár, kontrolór textilu a odevov
Operátori a montéri strojov a zariadení
8151005 Operátor snovania priadze
8151006 Operátor navliekania osnov
8151007 Operátor strojov na prípravu vlákien a pradenie (pradiar)
8151999 Operátor stroja na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov inde neuvedený
8152001 Operátor tkacieho stroja (tkáč)
8152002 Operátor stroja na pletenie (pletiar)
8153000 Operátor šijacieho stroja
8154001 Operátor stroja na farbenie a bielenie tkanín a odevov
8154002 Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu
8159001 Operátor stroja na výrobu technického textilu
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329002 Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe