Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321011 Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe
Špecialisti
2146013 Špecialista riadenia kvality v hutníctve
2146014 Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji
2146015 Hutnícky špecialista technológ
2146016 Metalograf
2146017 Zlievarenský špecialista vo výskume a vývoji
2146018 Zlievarenský špecialista technológ
2146019 Zlievarenský špecialista riadenia kvality
2146020 Zlievarenský špecialista projektant
2146021 Zlievarenský špecialista metalurg
Technici a odborní pracovníci
3117006 Technický pracovník v hutníctve
3117007 Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant
3117008 Zlievarenský technik technológ
3117009 Zlievarenský technik kontroly kvality
3117010 Zlievarenský technik normovač
3117011 Zlievarenský technik modelár
3117012 Zlievarenský technik metalurg
3121004 Majster (supervízor) v hutníctve
3121005 Majster (supervízor) v zlievarenstve
3122017 Majster (supervízor) v kováčstve
3122999 Majster (supervízor) v priemyselnej výrobe inde neuvedený
3135000 Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7211001 Zlievač, formovač
7211002 Jadrár
7211003 Zlievarenský modelár
7211004 Práškový metalurg
7211005 Odlievač kovov
7211999 Zlievač a jadrár inde neuvedený
7221001 Ručný priemyselný kováč
7221002 Kováč pre strojné kovanie
7221999 Kováč inde neuvedený
7319001 Umelecký kováč
7319005 Umelecký kovolejár a kovotepec
7543011 Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve
Operátori a montéri strojov a zariadení
8121001 Tavič
8121002 Operátor stroja na valcovanie kovov
8121003 Koksár
8121004 Hutník operátor, údržbár
8121005 Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov
8121006 Hutník oceliar
8121007 Hutník vysokopeciar
8121008 Operátor lisovacích strojov kovov
8121009 Operátor tvárniaceho zariadenia
8121010 Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach
8121011 Operátor redukovne vo valcovniach
8121012 Peciar
8121013 Apretovač
8121014 Hutník neželezných kovov
8121015 Operátor zlievarenských strojov a zariadení
8121999 Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený
8122001 Morič
8122002 Galvanizér
8122003 Operátor pokovovania
8122999 Operátor zariadenia na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov inde neuvedený
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329014 Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe