Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321003 Riadiaci pracovník (manažér) v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Špecialisti
2141011 Špecialista vo výskume a vývoji v kožiarskej a obuvníckej výrobe
2141012 Špecialista riadenia kožiarskej a obuvníckej výroby
2141013 Špecialista riadenia kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
2141015 Špecialista údržby v kožiarskej a obuvníckej výrobe
2141048 Špecialista technológ v kožiarskej výrobe
2141049 Špecialista technológ v obuvníckej výrobe
2163003 Dizajnér obuvi
Technici a odborní pracovníci
3122003 Majster (supervízor) v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7318999 Remeselník spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál inde neuvedený
7531002 Kožušník a opravár kožušín
7532005 Modelár obuvi a kožiarskych výrobkov
7535001 Sedlár a manžetár
7535002 Rukavičkár
7535003 Brašnár
7535004 Výrobca kožušín
7535005 Garbiar
7535999 Spracovateľ kože a kožušín, garbiar a kožušník inde neuvedený
7536001 Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuvi
7536002 Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi
7536003 Umelecký obuvník
7536004 Obuvník pre výrobu ortopedickej obuvi
7536999 Obuvník a podobný pracovník inde neuvedený
7543002 Kvalitár, kontrolór obuvi a výrobkov z kože
Operátori a montéri strojov a zariadení
8155000 Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože
8156001 Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov
8156002 Vysekávač kožiarskych a obuvníckych materiálov
8156003 Operátor stroja na výrobu obuvi
8159999 Iný operátor strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny inde neuvedený
8219001 Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie
8219002 Montážny pracovník vo výrobe obuvi
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329003 Pomocný pracovník v kožiarskej a obuvníckej výrobe