Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1324001 Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej doprave
1324002 Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej infraštruktúre
1324003 Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)
1324004 Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre
1324005 Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave
1324006 Riadiaci pracovník (manažér) v leteckej doprave
1324007 Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnej doprave
Špecialisti
2149010 Technický špecialista v železničnej doprave
2149011 Technický špecialita v železničnej infraštruktúre
2149012 Špecialista pre správu a údržbu železničnej infraštruktúry
2149013 Technický špecialista v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)
2149014 Technický špecialista v cestnej infraštruktúre
2149015 Špecialista pre správu a údržbu diaľničnej a cestnej infraštruktúry
2149016 Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave
2149017 Technický špecialista v leteckej doprave
2149018 Technický špecialista v letiskovej infraštruktúre
2149019 Technický špecialista vo vodnej doprave
2149028 Špecialista štátneho odborného dozoru a regulácie dopravy
2149029 Špecialista štátneho odborného dozoru, povoľovania a regulácie dopravnej infraštruktúry
2149035 Špecialista cestovných poriadkov
2149036 Špecialista správy a údržby koľajových vozidiel
2149037 Špecialista vnútornej kontroly letiskovej prevádzky a prevádzkovej bezpečnosti
2164002 Špecialista v doprave a prevádzke na dráhach
2164003 Špecialista pre integrovanú dopravu
2164999 Urbanista a projektant dopravy inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3119001 Dispečer, výpravca v železničnej doprave
3119002 Technik, kontrolór v železničnej doprave
3119003 Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre
3119004 Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem mestskej hromadnej dopravy)
3119005 Technický pracovník cestnej infraštruktúry
3119006 Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry
3119007 Dispečer mestskej hromadnej dopravy
3119008 Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy
3119032 Operátor v cestnej infraštruktúre
3119033 Pracovník technickej údržby tunela
3119034 Technik cestnej dopravy
3119039 Technológ v oblasti leteckého paliva
3151001 Dispečer lodnej dopravy
3151002 Dispečer prekladiska lodnej dopravy
3151003 Technik údržby lodnej dopravy
3151999 Lodný technik inde neuvedený
3152001 Kapitán lode
3152002 Kapitán kompy
3152003 Lodivod
3152004 Kapitán plávajúceho stroja
3152999 Kapitán a lodivod inde neuvedený
3153001 Pilot
3153004 Letový inštruktor
3153005 Pilot na diaľku
3153999 Letecký pilot a pomocný technik inde neuvedený
3154001 Riadiaci letovej prevádzky
3154002 Dispečer leteckej prevádzky
3154003 Dispečer letiskovej prevádzky
3154004 Technik letiskových elektronických a elektrických systémov
3154999 Odborný pracovník v leteckej doprave inde neuvedený
3155001 Technik bezpečnostnej ochrany v leteckej doprave
3155002 Technik technického zabezpečenia letových prevádzkových služieb
3155999 Technik bezpečnostných elektronických zariadení v leteckej doprave inde neuvedený
3331001 Agent a disponent prepravy
Administratívni pracovníci
4323001 Administratívny pracovník v železničnej doprave
4323002 Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)
4323003 Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave
4323004 Administratívny pracovník v leteckej doprave
4323999 Administratívny pracovník v doprave inde neuvedený
Pracovníci v službách a obchode
5111001 Palubný sprievodca v leteckej doprave
5111002 Palubný sprievodca, stevard v lodnej doprave
5111003 Pracovník vybavenia cestujúcich v leteckej doprave
5111999 Obsluhujúci pracovník v leteckej a lodnej doprave inde neuvedený
5112001 Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave
5112002 Stevard v osobnej železničnej doprave
5112004 Revízor vo verejnej osobnej doprave
5112999 Sprievodca v osobnej doprave inde neuvedený
5230004 Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej doprave
5419005 Pracovník cestnej patroly
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7232002 Pracovník technickej obsluhy lietadiel
7232003 Pracovník opravy a údržby lietadiel
7233008 Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov
7233009 Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov - posádky)
Operátori a montéri strojov a zariadení
8311001 Rušňovodič v železničnej doprave
8311999 Rušňovodič inde neuvedený
8312001 Pracovník riadenia železničnej dopravy (posunovač, signalista, výhybkár, dozorca výhybiek, hradlár, hlásič, závorár)
8312002 Operátor v železničnej doprave
8312003 Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy
8312004 Tranzitér
8312005 Vozmajster
8312999 Posunovač, signalista, výhybkár inde neuvedený
8331001 Vodič autobusu
8331002 Vodič trolejbusu
8331003 Vodič električky
8332003 Vodič údržby na cestnej infraštruktúre
8332004 Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla
8332006 Vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná doprava)
8332007 Vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (vnútroštátna doprava)
8332999 Vodič nákladných automobilov a kamiónov inde neuvedený
8350001 Kormidelník člna
8350002 Kadet loďmajster
8350003 Lodník
8350004 Lodný strojník
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9331000 Vodič vozidla na ručný alebo nožný pohon