Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321009 Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe
1321010 Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
1321021 Riadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánu
Špecialisti
2141029 Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe
2141030 Špecialista riadenia sklárskej výroby
2141031 Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe
2141032 Špecialista technológ v sklárskej výrobe
2141033 Špecialista údržby v sklárskej výrobe
2141034 Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov
2141035 Špecialista riadenia výroby stavebných materiálov
2141036 Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov
2141037 Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov
2141038 Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov
2141039 Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
2141040 Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov
2141041 Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
2141042 Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
2141044 Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu
2141050 Špecialista riadenia kvality vo výrobe keramiky a porcelánu
Technici a odborní pracovníci
3116010 Laborant prípravy suroviny
3119011 Technik prípravy a tavenia skloviny
3119012 Technik výroby keramiky, kameniny a porcelánu
3119013 Technik výroby sklených a minerálnych materiálov
3119035 Technik výroby stavebných materiálov
3119036 Technik výroby žiaruvzdorných materiálov
3119042 Tribotechnik
3119043 Technik prípravy plastických hmôt na 3D tlač keramických materiálov
3122009 Majster (supervízor) v sklárskej výrobe
3122010 Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov
3122011 Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
3122018 Majster (supervízor) výroby keramiky a porcelánu
3139004 Dispečer v sklárskej výrobe, vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7313002 Šperkár
7314002 Výrobca technickej a stavebnej keramiky
7314003 Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
7314004 Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7315001 Sklár
7315002 Umelecký sklár
7315003 Brusič skla
7315004 Formár vo výrobe skla
7316002 Dekoratér skla
7543008 Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe
7543009 Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov
7543010 Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Operátori a montéri strojov a zariadení
8112004 Palič na pecných agregátoch
8112005 Operátor zariadenia na miešanie hmôt pri spracovaní nerastov
8112006 Úpravár žiaruvzdorných materiálov
8114001 Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
8114002 Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov
8114003 Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu
8114004 Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
8181001 Ťahač skleného vlákna
8181002 Spracovateľ skleného vlákna
8181003 Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení
8181004 Operátor sklárskeho taviaceho agregátu
8181005 Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329009 Pomocný pracovník v sklárskej výrobe
9329010 Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu
9329011 Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov
9329012 Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov