Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1349999 Iný riadiaci pracovník (manažér) v špecializovaných službách inde neuvedený
1439005 Riadiaci pracovník (manažér) v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo
1439006 Riadiaci pracovník (manažér) v pohrebných službách
1439007 Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne
1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér) v ostatných službách inde neuvedený
Špecialisti
2643001 Prekladateľ cudzích jazykov
2643002 Tlmočník cudzích jazykov
Technici a odborní pracovníci
3339999 Iný sprostredkovateľ služieb inde neuvedený
Pracovníci v službách a obchode
5141001 Kaderník
5141002 Barber
5142001 Kozmetik
5142002 Pedikér
5142003 Manikér
5142004 Nechtový dizajnér
5142005 Vizážista, kolorista
5142006 Pracovník obsluhujúci solárium
5142007 Pracovník permanentného mejkapu
5142008 Tetovač tela
5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve)
5142011 Podológ
5142999 Kozmetik a podobný pracovník inde neuvedený
5152000 Správca domácnosti, gazdiná
5161000 Astrológ, jasnovidec a podobný pracovník
5162001 Spoločník, sluha (komorník)
5163001 Pracovník krematória
5163002 Organizátor pohrebov (obradník, aranžér)
5163003 Balzamovač ľudských tiel
5163999 Pracovník pohrebnej služby a balzamovač inde neuvedený
5165000 Inštruktor autoškoly
5169003 Spoločenský sprievod
5169004 Pracovník kľúčovej služby
5169005 Pracovník fotoslužby
5169999 Iný pracovník v osobných službách inde neuvedený
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7133002 Kominár
7234000 Opravár bicyklov a podobných vozidiel
7311001 Hodinár - výrobca, opravár
7311006 Výrobca, opravár strelných zbraní
7312002 Ladič a údržbár hudobných nástrojov
7313001 Zlatník, klenotník
7314001 Umelecký keramikár, hrnčiar
7316003 Rytec kameňa (gravírovanie)
7316005 Dekoratér keramiky a porcelánu
7316006 Rytec kovu (gravírovanie)
7317003 Korytár (výrobca dlabaného riadu)
7317004 Výrobca spracúvajúci prírodné pletivá
7318002 Čipkár
7318003 Ručný tkáč
7318004 Remeselník spracúvajúci kožu (okrem obuvníka)
7319002 Umelecký drotár
7319003 Umelecký zámočník
7319007 Výrobca kraslíc
7319008 Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov
7319999 Iný umelecký remeselník inde neuvedený
7421001 Mechanik, opravár elektronických zariadení
7421002 Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení
7422001 Servisný a prevádzkový pracovník IT
7549001 Pracovník servisu športových potrieb (okrem bicyklov) 
7549999 Iný remeselník inde neuvedený
Operátori a montéri strojov a zariadení
8157000 Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni
8322005 Vodič pohrebného motorového vozidla
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9111000 Pomocník v domácnosti
9121003 Žehliar
9121004 Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie
9121005 Ručný práč, detašér
9510999 Pomocný pracovník v pouličných službách inde neuvedený
9629001 Hrobár