Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321008 Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe
Špecialisti
2131008 Farmakológ, toxikológ
2145001 Chemický špecialista technológ
2145003 Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe
2145004 Špecialista údržby v chemickej výrobe
2145006 Chemický špecialista biotechnológ
2145999 Chemický špecialista inde neuvedený
2262001 Farmaceut bez špecializácie
2262002 Farmaceut špecialista vo farmaceutickej kontrole
2262003 Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii
2262004 Farmaceut špecialista v lekárenstve
2262005 Farmaceut špecialista v technológii rádiofarmák
2262006 Farmaceut špecialista v analytickej toxikológii
2262007 Farmaceut špecialista v klinickej farmácii
2262999 Farmaceut inde neuvedený
2433001 Farmaceutický reprezentant
Technici a odborní pracovníci
3116001 Aplikačný technik v chemickej výrobe
3116002 Technik kontroly kvality v chemickej výrobe
3116003 Procesný technik v chemickej výrobe
3116004 Chemický technik (laborant) v priemyselnej výrobe
3116007 Nastavovač zariadenia pre spracovanie polymérov
3116999 Chemický technik inde neuvedený
3122008 Majster (supervízor) v chemickej výrobe
3133000 Dispečer v chemickom priemysle
3134001 Dispečer v petrochemickom priemysle
3213001 Farmaceutický laborant bez špecializácie
3213003 Farmaceutický laborant v metódach farmaceutického skúšania
3213004 Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7543007 Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov
Operátori a montéri strojov a zariadení
8131001 Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
8131002 Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
8131003 Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe
8132000 Operátor zariadenia na výrobu fotografických výrobkov
8141000 Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy
8142000 Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov
8219003 Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329008 Pomocný pracovník v chemickej výrobe