Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1311005 Riaditeľ závodu v lesníctve
1311006 Riadiaci pracovník (manažér) pre výrobu a technický rozvoj v lesníctve
1311007 Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby
1311008 Riadiaci pracovník (manažér) odboru v lesníctve
1311009 Riadiaci pracovník (manažér) špecializovaného strediska v lesníctve
1311999 Riadiaci pracovník (manažér) v poľnohospodárstve a lesníctve inde neuvedený
Špecialisti
2132005 Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
2132006 Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve
2132007 Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve
2132008 Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo
2132009 Špecialista pre správu lesného majetku
2132010 Špecialista, odborný lesný hospodár
2132999 Špecialista v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry inde neuvedený
2133005 Špecialista ochrany lesa
Technici a odborní pracovníci
3143001 Vedúci lesného obvodu
3143002 Vedúci prevádzkového strediska v lesníctve
3143003 Majster (supervízor) v lesníctve
3143004 Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
3143005 Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve
3143006 Technik pre správu lesného majetku
3143007 Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve
3143008 Technológ lesníckej výroby
3143009 Technik operačného nasadenia lesnej techniky
3143010 Technik pre údržbu lesnej techniky
3143012 Poľovný hospodár
3143013 Technik pre zisťovanie stavu lesa (taxátor)
3143014 Vyhotoviteľ programov starostlivosti o les
3143015 Technik pre správu lesného reprodukčného materiálu
3143999 Technik v lesníctve a akvakultúre inde neuvedený
Pracovníci v službách a obchode
5419001 Pracovník stráže prírody a lesnej stráže
Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
6210001 Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve, pilčík
6210002 Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa
6210003 Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe
6210004 Pracovník údržby lesných stavieb v lesnom hospodárstve
6210005 Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve
6210999 Pracovník v lesníctve inde neuvedený
6224000 Pracovník v poľovníctve
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7233002 Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve
Operátori a montéri strojov a zariadení
8341004 Operátor lesných traktorov
8341005 Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva
8341006 Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky
8341999 Operátor poľnohospodárskeho a lesníckeho pojazdného zariadenia inde neuvedený
8343005 Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9215001 Pomocný pracovník v lesníctve
9215002 Pomocný pracovník v poľovníctve
9624000 Zberač vody a palivového dreva