Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1120003 Člen predstavenstva a iného riadiaceho orgánu spoločnosti
1211001 Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ)
1120001 Generálny riaditeľ (prezident spoločnosti)
1213004 Hlavný projektový manažér
1120999 Prezident a generálny riaditeľ podniku a organizácie inde neuvedený
1213001 Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu
1211005 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby
1211003 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti daní
1211999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti financií inde neuvedený
1211004 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného plánovania a kontrolingu
1219004 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti interného auditu
1213003 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií
1219005 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly
1213999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti stratégie a plánovania inde neuvedený
1211002 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti účtovníctva a financovania
1346999 Riadiaci pracovník (manažér) vo finančníctve a poisťovníctve inde neuvedený
1346008 Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
1213002 Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér)
1120002 Výkonný riaditeľ
Špecialisti
2421999 Analytik v oblasti riadenia a organizácie práce inde neuvedený
2411003 Audítor
2411007 Daňový špecialista
2411004 Finančný kontrolór
2411001 Hlavný účtovník
2411005 Metodik účtovníctva
2421003 Projektový špecialista (projektový manažér)
2421005 Špecialista kontrolingu
2422001 Špecialista podnikovej stratégie, plánovania a investovania
2411011 Špecialista podnikový ekonóm
2120001 Špecialista reportingu
2411006 Špecialista reportingu v účtovníctve
2422002 Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva)
2422003 Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia)
2120005 Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky)
2411002 Špecialista účtovník
2631999 Špecialista v oblasti ekonómie inde neuvedený
2120004 Špecialista v oblasti matematiky (okrem poistnej matematiky)
2411009 Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva
2631001 Špecialista v oblasti národného hospodárstva
2411008 Špecialista v oblasti rozpočtu
2619003 Špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
2411999 Špecialista v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly inde neuvedený
2421006 Špecialista v oblasti vnútorného auditu
2421007 Špecialista v oblasti vnútornej kontroly
2422013 Strategický nákupca
Technici a odborní pracovníci
3313005 Asistent audítora
3313007 Asistent daňového poradcu
3313002 Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov
3313001 Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)
3339007 Odborný pracovník pre kooperácie
3313003 Odborný pracovník pre správu a vymáhanie pohľadávok
3314002 Odborný pracovník v oblasti štatistiky
3313004 Odborný pracovník v oblasti účtovníctva (okrem mzdového)
3313999 Odborný pracovník v oblasti účtovníctva inde neuvedený
3314999 Štatistik, matematik a podobný odborný pracovník inde neuvedený
Administratívni pracovníci
4313000 Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva
4312999 Administratívny pracovník v oblasti štatistiky, finančníctva, poisťovníctva inde neuvedený
4311999 Administratívny pracovník v účtovníctve inde neuvedený
4311001 Fakturant
4214001 Pracovník v oblasti vymáhania pohľadávok