Stromová štruktúra


Zamestnania zoradené podľa hlavných tried, skupín a podskupín SK ISCO-08


0310001 Desiatnik- starší operátor zbraňového systému, vodič špeciálnej vojenskej techniky a jemu na roveň postavený
0310002 Slobodník - operátor zbraňového systému, vodič ťažkej vojenskej techniky a jemu na roveň postavený
0310003 Vojak 2. stupňa - strelec, vodič ľahkej vojenskej techniky, obsluha zbraňového systému a jemu na roveň postavený
0310004 Vojak 1. stupňa - kadet vojenskej vysokej školy, vojak prípravnej služby
0310005 Vojak 1. stupňa – čakateľ, vojak prípravnej služby
0310999 Mužstvo ozbrojených síl inde neuvedené