<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

6Ťažba a úprava surovín, geológia
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1322001Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysle
1322002Riadiaci pracovník (manažér) v geologickom prieskume a výskume
Špecialisti
2114005Mineralóg, petrológ
2146001Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov
2146002Banský geológ
2146003Banský špecialista technológ
2146004Banský špecialista projektant
2146005Špecialista pre banskú mechanizáciu
2146006Banský merač
2146007Špecialista banskej záchrannej služby
2146008Špecialista pre banskú dopravu
2146009Banský špecialista pre odvodňovanie
2146010Vetrací technik
2146011Ložiskový špecialista
2146012Vrtný špecialista
2146999Špecialista v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3111003Technik geológ
3117001Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín
3117002Technológ pre úpravu nerastných surovín
3117003Technik banského monitoringu
3117004Banský technik, mechanik
3117005Technik banskej záchrannej služby
3117999Technik v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený
3121001Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby)
3121002Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom priemysle
3121003Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle
3139001Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle
3139002Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7222003Banský zámočník
7233006Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín
7411002Banský elektromechanik
7542000Strelmajster
7543014Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysle
Operátori a montéri strojov a zariadení
8111001Baník
8111002Baník, strojník
8111003Strojník ťažného stroja v bani
8111004Lamač
8111005Tunelár
8112001Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov
8112002Strojník briketárne
8112003Operátor odkaliska
8112007Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín
8113003Ťažiar
8311002Vodič banskej lokomotívy
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9311001Pomocný pracovník v bani
9311002Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok
9311003Pomocný lámač
9311004Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín
9311999Pomocný pracovník v ťažobnom priemysle inde neuvedený
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.