<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

4Technické a manuálne prierezové zamestnania
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321999Riadiaci pracovník (manažér) v priemysle inde neuvedený
1439002Riadiaci pracovník (manažér) servisu
Špecialisti
2141045Špecialista plánovania výroby
2141999Špecialista v oblasti priemyslu a výroby inde neuvedený
2149005Špecialista metrológ
2149999Iný technický špecialista inde neuvedený (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
2163004Priemyselný dizajnér produktov
Technici a odborní pracovníci
3111006Technik metrológ
3118000Technický kreslič
3119017Revízny technik
3119029Technik prípravy a realizácie investícií
3119030Technik protikoróznej ochrany
3119038Technik nedeštruktívnych skúšok
3119999Iný technik vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedený
3139999Iný dispečer (technik procesu výroby) inde neuvedený
Administratívni pracovníci
4321001Pracovník v sklade (skladník)
Pracovníci v službách a obchode
5153003Údržbár
5153006Školník
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7233999Mechanik, opravár poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení inde neuvedený
7541000Pracovný potápač
7543999Kvalitár a kontrolór výrobkov (okrem potravín a nápojov) inde neuvedený
Operátori a montéri strojov a zariadení
8112003Operátor odkaliska
8182000Operátor parného stroja a kotla (kurič)
8183000Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie
8189001Operátor čerpacieho zariadenia
8189999Iný operátor stacionárneho zariadenia a stroja inde neuvedený
8219999Iný montážny pracovník inde neuvedený
8322001Vodič osobného motorového vozidla
8322003Vodič taxislužby
8322999Vodič osobného motorového vozidla, dodávky a taxíka inde neuvedený
8343004Operátor priemyselnej lanovky
8343999Operátor žeriavu, zdvíhacieho a podobného zariadenia inde neuvedený
8344000Operátor vysokozdvižného vozíka
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9112000Upratovačka
9112001Chyžná
9122000Umývač a prípravár motorových vozidiel
9123000Umývač okien
9129001Dezinfektor (likvidátor chorôb)
9129999Umývač inde neuvedený
9321000Ručný balič, plnič
9329999Pomocný pracovník vo výrobe inde neuvedený
9333001Manipulačný pracovník, nosič
9333002Viazač bremien
9333003Vážnik
9333004Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)
9333999Manipulačný pracovník inde neuvedený
9629006Toaletár
9629007Repasér
9629999Iný pomocný pracovník inde neuvedený
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.