<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

38Zdravotné a sociálne poistenie
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1346004Riadiaci pracovník v oblasti sociálneho poistenia
1346005Riadiaci pracovník v oblasti zdravotného poistenia
Špecialisti
2619010Špecialista v oblasti dôchodkového poistenia
2619011Špecialista v oblasti nemocenského poistenia
2619012Špecialista v oblasti úrazového poistenia
2619013Špecialista poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
2619014Špecialista v oblasti výberu poistného
2619015Špecialista v oblasti stratégie sociálneho poistenia
2619999Iný špecialista v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3252002Odborný pracovník v oblasti zdravotného poistenia
3252003Odborný pracovník v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti
3353005Odborný pracovník vymáhania pohľadávok v oblasti sociálneho poistenia
3353006Odborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poistenia
3353007Odborný pracovník, aprobant a metodik exekučnej agendy
3353008Dávkový aprobant
3353009Odborný pracovník poskytovania odborného poradenstva v oblasti sociálneho poistenia
3353010Odborný pracovník v oblasti dôchodkového poistenia
3353012Odborný pracovník výberu poistného v oblasti zdravotného poistenia
3353013Odborný pracovník v oblasti sociálneho poistenia (okrem dôchodkového)
Administratívni pracovníci
4419001Kontista v oblasti sociálneho poistenia
4419002Pracovník vyhodnocovania dôb poistenia
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.