<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

37Súdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1112002Najvyšší predstaviteľ v súdnictve
1112003Najvyšší predstaviteľ v prokuratúre
1219001Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru
1349005Riadiaci pracovník (manažér) v právnych službách
Špecialisti
2611001Právnik (v podniku, inštitúcii, organizácii)
2611002Advokát
2611003Advokátsky koncipient
2611004Prokurátor
2611006Špecialista v oblasti trestného práva
2611007Špecialista v oblasti občianskeho práva
2611008Špecialista v oblasti obchodného práva
2611009Špecialista v oblasti ústavného práva
2611010Špecialista v oblasti medzinárodného práva
2611011Špecialista v oblasti správneho práva
2611012Špecialista v oblasti autorského práva, mediálneho práva a audiovízie
2611013Špecialista v oblasti ľudských práv
2611999Právnik inde neuvedený
2612001Sudca, predseda senátu
2612002Predseda, podpredseda súdu
2612003Predseda grémia, kolégia súdu
2619001Notár
2619002Notársky koncipient
2619004Exekútor
2619005Exekútorský koncipient
2619006Súdny znalec
2619007Súdny poradca a asistent sudcu ústavného a najvyššieho súdu
2619008Probačný a mediačný úradník
2619009Vyšší súdny úradník
2619999Iný špecialista v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia inde neuvedený
2634008Forenzný psychológ
2642011Redaktor právnych textov
Technici a odborní pracovníci
3342002Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii
3342999Administratívny pracovník v oblasti práva inde neuvedený
3411001Právny asistent
3411002Mediátor
3411003Odborný právny pracovník na súde
3411005Odborný pracovník prvého kontaktu právnej pomoci
3411999Odborný pracovník v oblasti práva inde neuvedený
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.