<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

23Stavebníctvo
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1323002Riadiaci pracovník (manažér) výroby v stavebníctve
1323003Riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve
1323999Riadiaci pracovník (manažér) v stavebníctve inde neuvedený
Špecialisti
2114007Geológ (okrem banského geológa)
2114008Hydrogeológ
2114999Geológ a geofyzik inde neuvedený
2142002Stavebný špecialista riadenia kvality
2142003Stavebný špecialista technológ
2142004Stavbyvedúci
2142005Stavebný dozor
2142006Stavebný špecialista výstavby ciest
2142007Stavebný špecialista výstavby budov
2142008Stavebný špecialista výstavby mostov
2142009Stavebný špecialista výstavby železničných stavieb a tratí
2142010Stavebný špecialista výstavby energetických sietí
2142011Stavebný špecialista výstavby vodných stavieb
2142014Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb
2142015Stavebný špecialista v technologickom výskume a vývoji
2142016Stavebný špecialista v ekonomickom výskume a vývoji
2142017Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
2142018Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
2142019Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
2142999Stavebný špecialista inde neuvedený
2161000Stavebný architekt
2162001Krajinný a záhradný architekt (okrem autorizovaného)
2162002Autorizovaný krajinný architekt
2162003Krajinný inžinier
2162999Krajinný a záhradný architekt inde neuvedený
2164001Urbanista
2164999Urbanista a projektant dopravy inde neuvedený
2165003Špecialista geografického informačného systému
2165004Geodet a kartograf (okrem autorizovaného)
2165005Autorizovaný geodet a kartograf
2422006Špecialista pre územné konanie a stavebný poriadok
Technici a odborní pracovníci
3112001Stavebný technik kontroly kvality, laborant
3112002Stavebný rozpočtár, kalkulant
3112003Stavebný prípravár
3112004Revízny technik komínov
3112006Stavebný projektant
3112007Asistent stavbyvedúceho
3112008Asistent stavebného dozoru
3112999Stavebný technik inde neuvedený
3119017Revízny technik
3123000Majster v stavebníctve
3432001Interiérový dizajnér
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7111000Stavebný montážnik jednoduchých stavieb
7112001Dláždič
7112002Murár
7112003Kachliar
7112004Staviteľ komínových systémov
7113000Kamenár
7114001Železiar v stavebníctve
7114002Betonár
7114999Betonár, špecialista na kladenie betónových povrchov a podobný pracovník inde neuvedený
7115001Tesár
7115002Stavebný stolár
7119001Asfaltér
7119002Lešenár
7119999Iný kvalifikovaný stavebný pracovník a remeselník inde neuvedený
7121000Strechár
7122001Podlahár
7122002Obkladač
7123001Omietkar
7123002Štukatér, kašírnik
7123003Montér suchých stavieb
7124000Izolatér
7125001Sklenár
7126001Inštalatér
7126002Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár)
7126999Inštalatér a potrubár inde neuvedený
7127000Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení
7131001Maliar
7131002Tapetár
7132008Lakovač a natierač dreva
7132999Lakovač a natierač inde neuvedený
7133001Kvalifikovaný čistič stavieb
7213001Stavebný klampiar
7222005Stavebný zámočník
7233005Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve
7411001Stavebný a prevádzkový elektrikár
7522999Stolár a výrobca výrobkov z dreva inde neuvedený
7543016Kvalitár, kontrolór v stavebníctve
Operátori a montéri strojov a zariadení
8113001Studniar
8113002Vŕtač
8114003Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu
8189004Operátor výrobne obaľovaných zmesí
8342001Operátor stavebných strojov
8342002Operátor ťažkej mechanizácie
8343001Žeriavnik
8343002Operátor zdvíhacieho zariadenia (okrem žeriavnika)
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9312001Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií
9312999Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb inde neuvedený
9313001Kopáč
9313002Pomocný pracovník na stavbe budov
9313999Pomocný pracovník na stavbe budov inde neuvedený
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.