<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

22Odpadové hospodárstvo a životné prostredie
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321014Riadiaci pracovník (manažér) v odpadovom hospodárstve
Špecialisti
2133001Krajinný ekológ, geoekológ
2133002Špecialista ochrany ovzdušia
2133003Špecialista ochrany prírody
2133004Špecialista pre odpadové hospodárstvo
2133005Špecialista ochrany lesa
2133999Špecialista v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie) inde neuvedený
2143003Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe
2143999Špecialista v oblasti priemyselnej ekológie inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3116005Laborant pitných a odpadových vôd
3116006Vzorkár pre odber pitných a odpadových vôd
3132001Technik merania a regulácie v spaľovni
3132003Dispečer v odpadovom hospodárstve
3132999Dispečer a technik v spaľovniach, vo vodnom hospodárstve a vodárenstve inde neuvedený
3257002Inšpektor životného prostredia
3257999Inšpektor hygieny, životného prostredia a zdravia pri práci inde neuvedený
Operátori a montéri strojov a zariadení
8189005Strojník pre obsluhu úpravní pitných vôd a čerpacích staníc
8189006Strojník pre obsluhu čistiarní odpadových vôd
8332002Vodič smetiarskeho vozidla
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9611001Smetiar
9611999Zberač odpadu a druhotných surovín inde neuvedený
9612001Triedič odpadov
9612002Pracovník spracovania a likvidácie odpadov
9613001Pracovník na čistenie verejných priestranstiev
9613002Zametač
9613999Zametač a podobný pomocník inde neuvedený
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.