<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

2Personalistika, administratíva a služby zákazníkom
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1212001Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ)
1212002Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov
1212003Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov
1212004Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov
1212005Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
1212999Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti ľudských zdrojov inde neuvedený
1219002Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania
1219999Iný riadiaci pracovník (manažér) administratívnych a podporných činností inde neuvedený
1222002Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov
Špecialisti
2359007Lektor mäkkých zručností
2423001Špecialista ľudských zdrojov (generalista)
2423002Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov
2423003Špecialista náboru a výberov pracovníkov
2423004Špecialista odmeňovania a benefitov
2423005Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
2423006Kouč
2423007Kariérový poradca
2423999Špecialista v oblasti personalistiky inde neuvedený
2424000Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
2641007Textový korektor
Technici a odborní pracovníci
3333006Konzultant pre personálny lízing
3333007Náborový konzultant
3333999Sprostredkovateľ práce a odborný pracovník v oblasti služieb zamestnanosti inde neuvedený
3341001Supervízor administratívnych pracovníkov
3341002Supervízor pracovníkov informačných služieb
3341003Supervízor operátorov dát
3341004Supervízor zákazníckeho centra
3341999Supervízor v administratíve inde neuvedený
3342002Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii
3343000Odborný administratívny asistent
3344000Odborný administratívny asistent v zdravotníckom zariadení
3412007Kariérový sprievodca, konzultant
Administratívni pracovníci
4110000Všeobecný administratívny pracovník
4120000Sekretárka
4131001Stenotypista, zapisovateľ
4131002Pracovník pre spracovanie textov
4131999Zapisovateľ, pracovník pre spracovanie textov inde neuvedený
4132000Operátor dát
4211999Pracovník pri priehradke a podobný pracovník inde neuvedený
4222001Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného)
4222002Operátor linky tiesňového volania
4222999Pracovník kontaktného informačného centra inde neuvedený
4223000Operátor telefónnej ústredne
4229000Pracovník informačných služieb inde neuvedený
4311002Administratívny pracovník správy a evidencie majetku
4312001Administratívny pracovník v oblasti štatistiky
4313000Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva
4322000Administratívny pracovník vo výrobe
4413002Operátor kódovania a spracovania údajov
4413999Kódovač, korektor a podobný pracovník inde neuvedený
4414000Prepisovač
4415001Pracovník správy registratúry
4415002Pracovník reprografie
4415003Pracovník podateľne
4416000Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov
4419999Iný pomocný administratívny pracovník inde neuvedený
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.