<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

17Strojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321012Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe
Špecialisti
2144001Strojársky špecialista vo výskume a vývoji
2144002Strojársky špecialista technológ (okrem zvárania)
2144003Strojársky špecialista konštruktér, projektant
2144004Strojársky špecialista automatizácie
2144005Strojársky špecialista v oblasti kvality
2144006Strojársky špecialista v oblasti údržby
2144007Strojársky špecialista riadenia výroby
2144008Koordinátor zvárania
2144999Strojársky špecialista inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3115001Strojársky technológ (okrem zvárania)
3115002Strojársky technik automatizácie
3115003Strojársky technik kontroly kvality
3115004Strojársky technik v oblasti údržby
3115005Technik v oblasti zvárania
3115006Programátor CNC strojov
3115007Strojársky laborant
3115999Strojársky technik inde neuvedený
3122012Majster (supervízor) v strojárskej výrobe
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7132004Operátor povrchových úprav (výroba motorových vozidiel)
7132005Miešač farieb (výroba motorových vozidiel)
7132006Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov
7212001Rezač kovov
7212002Zvárač kovov
7212003Zvárač plastov
7212004Spájkovač
7212005Zoraďovač zvárania
7212999Zvárač a rezač kovov inde neuvedený
7213003Klampiar (okrem stavebného klampiara a karosára)
7214000Prípravár a montér kovových konštrukcií
7215000Montér lán a zdvíhacích zariadení
7222001Strojný zámočník (okrem banského)
7222002Prevádzkový zámočník (údržbár)
7222004Nástrojár
7222005Stavebný zámočník
7222999Zámočník, nástrojár a podobný pracovník inde neuvedený
7223001Nastavovač CNC strojov
7223002Nastavovač priemyselných robotov
7223003Obrábač kovov
7223999Nastavovač a obsluha kovoobrábacích strojov inde neuvedený
7224002Brúsič nástrojov
7224999Leštič, brúsič a ostrič kovov a nástrojov inde neuvedený
7233010Mechatronik
7311003Výrobca, opravár chirurgických nástrojov
7311004Výrobca, opravár meteorologických nástrojov
7311005Mechanik, opravár metrologických prístrojov
7311999Výrobca a opravár presných prístrojov inde neuvedený
7412002Autoelektrikár
7543012Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe
Operátori a montéri strojov a zariadení
8211000Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe
8219006Montážny pracovník výroby autosedačiek
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329013Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.