<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

16Sklárstvo, keramická výroba, výroba stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321009Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe
1321010Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Špecialisti
2141029Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe
2141030Špecialista riadenia sklárskej výroby
2141031Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe
2141032Špecialista technológ v sklárskej výrobe
2141033Špecialista údržby v sklárskej výrobe
2141034Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov
2141035Špecialista riadenia výroby stavebných materiálov
2141036Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov
2141037Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov
2141038Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov
2141039Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
2141040Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov
2141041Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
2141042Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
2141044Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu
2433003Špecialista predaja stavebného materiálu
Technici a odborní pracovníci
3119011Technik prípravy a tavenia skloviny
3119012Technik výroby keramiky, kameniny a porcelánu
3119013Technik výroby sklených a minerálnych materiálov
3119035Technik výroby stavebných materiálov
3119036Technik výroby žiaruvzdorných materiálov
3122009Majster (supervízor) v sklárskej výrobe
3122010Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov
3122011Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
3139004Dispečer v sklárskej výrobe, vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7313002Šperkár
7314002Výrobca technickej a stavebnej keramiky
7314003Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
7314004Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7315001Sklár
7315002Umelecký sklár
7315003Brusič skla
7315004Formár vo výrobe skla
7316002Dekoratér skla
7543008Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe
7543009Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov
7543010Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Operátori a montéri strojov a zariadení
8112003Operátor odkaliska
8112004Palič na pecných agregátoch
8112005Operátor zariadenia na miešanie hmôt pri spracovaní nerastov
8112006Úpravár žiaruvzdorných materiálov
8114001Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
8114002Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov
8114003Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu
8114004Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
8181001Ťahač skleného vlákna
8181002Spracovateľ skleného vlákna
8181003Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení
8181004Operátor sklárskeho taviaceho agregátu
8181005Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329009Pomocný pracovník v sklárskej výrobe
9329010Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu
9329011Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov
9329012Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.