<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

14Chemická výroba a farmácia
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321008Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe
Špecialisti
2131008Farmakológ, toxikológ
2145001Chemický špecialista technológ
2145002Chemický špecialista vo výskume a vývoji
2145003Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe
2145004Špecialista údržby v chemickej výrobe
2145005Technológ farbiacich procesov (kolorista)
2145006Chemický špecialista biotechnológ
2145999Chemický špecialista inde neuvedený
2262001Farmaceut bez špecializácie
2262002Farmaceut špecialista vo farmaceutickej kontrole
2262003Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii
2262004Farmaceut špecialista v lekárenstve
2262005Farmaceut špecialista v technológii rádiofarmák
2262006Farmaceut špecialista v analytickej toxikológii
2262007Farmaceut špecialista v klinickej farmácii
2262999Farmaceut inde neuvedený
2433001Farmaceutický reprezentant
Technici a odborní pracovníci
3116001Aplikačný technik v chemickej výrobe
3116002Technik kontroly kvality v chemickej výrobe
3116003Procesný technik v chemickej výrobe
3116004Chemický technik (laborant) v priemyselnej výrobe
3116007Nastavovač zariadenia pre spracovanie polymérov
3116999Chemický technik inde neuvedený
3122008Majster (supervízor) v chemickej výrobe
3133000Dispečer v chemickom priemysle
3134001Dispečer v petrochemickom priemysle
3141001Laborant biochemik
3213001Farmaceutický laborant bez špecializácie
3213003Farmaceutický laborant v metódach farmaceutického skúšania
3213004Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov
3213999Farmaceutický laborant inde neuvedený
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7543007Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov
Operátori a montéri strojov a zariadení
8131001Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
8131002Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
8131003Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe
8132000Operátor zariadenia na výrobu fotografických výrobkov
8141000Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy
8142000Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov
8219003Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329008Pomocný pracovník v chemickej výrobe
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.