<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

13Polygrafia
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321007Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe
Špecialisti
2141025Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe
2141026Špecialista riadenia polygrafickej výroby
2141027Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe
2141028Špecialista technológ v polygrafickej výrobe
Technici a odborní pracovníci
3122007Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7321001Grafik prípravy tlače
7321002Pracovník zhotovovania tlačovej formy
7321003Operátor farieb, kolorista v polygrafii
7321999Pracovník pri príprave tlače inde neuvedený
7322000Tlačiar, operátor tlače
7323001Technik dokončovacieho spracovania (knihár)
7323002Umelecký knihár
7543006Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329007Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.