<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

11Drevospracujúci priemysel
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321005Riadiaci pracovník (manažér) pri spracovaní dreva a vo výrobe výrobkov z dreva
Špecialisti
2141016Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
2141017Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
2141018Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
2141019Špecialista údržby vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
Technici a odborní pracovníci
3122005Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7132008Lakovač a natierač dreva
7233003Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení
7312001Výrobca a opravár hudobných nástrojov
7317001Umelecký stolár, drevomodelár
7317002Umelecký rezbár
7317999Remeselník spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál inde neuvedený
7521001Výrobca konštrukčných dosiek z dreva
7521002Operátor sušiarne dreva
7521999Spracovateľ dreva inde neuvedený
7522001Stolár, výrobca nábytku
7522002Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
7522003Stolár, výrobca drevených konštrukcií
7522999Stolár a výrobca výrobkov z dreva inde neuvedený
7523000Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja
7543004Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva
Operátori a montéri strojov a zariadení
8172001Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva
8172002Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva
8172003Operátor impregnácie dreva
8172004Operátor strojov v nábytkárskej výrobe
8172005Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na báze dreva
8172006Operátor stroja na rezanie dreva
8172999Operátor zariadenia na spracovanie dreva inde neuvedený
8219004Montážny pracovník vo výrobe nábytku
8219005Montážny pracovník drevených konštrukcií
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329005Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.