<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

1Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika
2Personalistika, administratíva a služby zákazníkom
3Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP
4Technické a manuálne prierezové zamestnania
5Poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvo
6Ťažba a úprava surovín, geológia
7Potravinárstvo
8Textilná a odevná výroba
9Obuvníctvo a spracovanie kože
10Lesné hospodárstvo
11Drevospracujúci priemysel
12Celulózo-papierenský priemysel
13Polygrafia
14Chemická výroba a farmácia
15Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo
16Sklárstvo, keramická výroba, výroba stavebných a žiaruvzdorných materiálov
17Strojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)
18Predaj a servis motorových vozidiel
19Elektrotechnika
20Energetika, plyn a elektrina
21Vodné hospodárstvo a vodárenstvo
22Odpadové hospodárstvo a životné prostredie
23Stavebníctvo
24Obchod, marketing a reklama
25Gastronómia
26Ubytovanie, cestovný ruch a hazard
27Doprava
28Logistika, skladovanie a poštové služby
29IT a telekomunikácie
30Bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a reality
31Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo
32Veda a výskum
33Výchova, vzdelávanie a šport
34Ozbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobní pracovníci
35Štátna správa
36Samospráva
37Súdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti
38Zdravotné a sociálne poistenie
39Zdravotníctvo
40Sociálne služby
41Remeslá a osobné služby
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.