<<< Späť

Dobrý deň používatelia SK ISCO-08,

aktualizovaná verzia Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 nadobudla účinnosť 1.1.2016 formou vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní.

Návrhy a pripomienky na skvalitnenie SK ISCO-08 sú permanentne zberané a v pravidelných intervaloch posudzované.

Zobraz SK ISCO-08

Prosím vyberte, aký typ pripomienky chcete zaslať na posúdenie (možnosť vybrať viac možností):DOPLNIŤ ZAMESTNANIE
Názov:
Popis pracovných úloh:
VYRADIŤ ZAMESTNANIE
Názov:
Dôvod na vyradenie:
UPRAVIŤ NÁZOV ZAMESTNANIA
Pôvodný názov: