Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1439002 Riadiaci pracovník (manažér) servisu
1321999 Riadiaci pracovník (manažér) v priemysle inde neuvedený
Špecialisti
2163006 Dizajnér autorských a solitérnych produktov
2163004 Priemyselný dizajnér produktov
2141045 Špecialista plánovania výroby
2149042 Špecialista uvádzania systémov a zariadení do prevádzky
2141999 Špecialista v oblasti priemyslu a výroby inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3139999 Iný dispečer (technik procesu výroby) inde neuvedený
3119999 Iný technik vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedený
3118001 Technický kreslič
3118002 Technik 3D tlače materiálov
3119038 Technik nedeštruktívnych skúšok
3119029 Technik prípravy a realizácie investícií
3119030 Technik protikoróznej ochrany
3119045 Technik robotiky
3118003 Technik správy a údržby geografického informačného systému
Administratívni pracovníci
4321001 Pracovník v sklade (skladník)
Pracovníci v službách a obchode
5153003 Údržbár
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7543999 Kvalitár a kontrolór výrobkov (okrem potravín a nápojov) inde neuvedený
7233999 Mechanik, opravár poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení inde neuvedený
7233012 Mechanik, opravár priemyselných strojov a zariadení (okrem drevoobrábacích, textilných a odevných)
7541000 Pracovný potápač
Operátori a montéri strojov a zariadení
8219999 Iný montážny pracovník inde neuvedený
8189999 Iný operátor stacionárneho zariadenia a stroja inde neuvedený
8189001 Operátor čerpacieho zariadenia
8112003 Operátor odkaliska
8343004 Operátor priemyselnej lanovky
8189007 Operátor robotiky
8344000 Operátor vysokozdvižného vozíka
8183000 Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie
8343999 Operátor žeriavu, zdvíhacieho a podobného zariadenia inde neuvedený
8322001 Vodič osobného motorového vozidla
8322999 Vodič osobného motorového vozidla, dodávky a taxíka inde neuvedený
8322003 Vodič taxislužby
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9112001 Chyžná
9629999 Iný pomocný pracovník inde neuvedený
9333999 Manipulačný pracovník inde neuvedený
9333001 Manipulačný pracovník, nosič
9333004 Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)
9329999 Pomocný pracovník vo výrobe inde neuvedený
9129003 Pracovník obsluhy čistiaceho stroja
9629007 Repasér
9321000 Ručný balič, plnič
9629006 Toaletár
9129999 Umývač inde neuvedený
9123000 Umývač okien
9112000 Upratovačka
9333003 Vážnik
9333002 Viazač bremien