Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1112004 Najvyšší predstaviteľ štátneho orgánu v oblasti bezpečnosti a ochrany
1349004 Riadiaci pracovník (manažér) záchranných zložiek
1349003 Riadiaci pracovník v oblasti väzenskej a justičnej stráže
1349001 Riadiaci pracovník v polícii a spravodajských službách
Špecialisti
2149027 Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti
2149041 Pyrotechnik
2149007 Špecialista požiarnej ochrany
Technici a odborní pracovníci
3355001 Príslušník Policajného zboru služby kriminálnej polície
3355002 Príslušník Policajného zboru útvaru kriminalisticko-expertíznych činností
3119015 Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti
3112005 Technik požiarnej ochrany
3114006 Technik signalizačných a komunikačných systémov
3119016 Technik záchranného zboru
3355003 Vyšetrovateľ Policajného zboru
Pracovníci v službách a obchode
5419006 Člen miestnej občianskej poriadkovej služby
5414009 Detektív
5411005 Hasič Hasičského a záchranného zboru - požiarna prevencia
5411002 Hasič Hasičského a záchranného zboru - výkon zmenovej služby
5411999 Hasič inde neuvedený
5411003 Hasič letiskovej záchrannej a hasičskej služby
5411001 Hasič závodného hasičského útvaru
5419003 Horský záchranár
5414001 Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
5414007 Operátor pultu centrálnej ochrany
5413004 Pedagóg väzenskej služby
5414010 Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve
5414005 Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)
5414006 Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca)
5413002 Pracovník justičnej stráže
5413003 Pracovník preventívno-bezpečnostnej služby
5414999 Pracovník v oblasti súkromnej bezpečnosti inde neuvedený
5413006 Pracovník väzenskej služby - čakateľ
5419999 Pracovník verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde neuvedený
5414008 Pracovník zásahovej skupiny pultu centrálnej ochrany
5412009 Príslušník Policajného zboru - kadet
5412003 Príslušník Policajného zboru služby dopravnej polície
5412007 Príslušník Policajného zboru služby hraničnej a cudzineckej polície
5412004 Príslušník Policajného zboru služby ochrany objektov
5412008 Príslušník Policajného zboru služby ochrany určených osôb
5412006 Príslušník Policajného zboru služby osobitného určenia
5412002 Príslušník Policajného zboru služby poriadkovej polície
5412005 Príslušník Policajného zboru služby železničnej polície
5413999 Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže inde neuvedený
5412001 Príslušník obecnej, mestskej polície
5412999 Príslušník polície inde neuvedený
5413005 Režimový pracovník väzenskej služby
5413001 Strážny pracovník väzenskej služby
5414003 Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba)
5414002 Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
5414004 Vedúci zmeny fyzickej ochrany (strážna služba)
5419002 Vodný záchranár, plavčík
Príslušníci ozbrojených síl
0110004 Brigádny generál – náčelník štábu na generálnom štábe, zástupca veliteľa síl a jemu na roveň postavený
0210008 Čatár - zástupca veliteľa družstva, veliteľ malej bojovej skupiny (tímu), náčelník pracoviska a jemu na roveň postavený
0310001 Desiatnik- starší operátor zbraňového systému, vodič špeciálnej vojenskej techniky a jemu na roveň postavený
0110999 Dôstojník ozbrojených síl inde neuvedený
0110001 Generál – náčelník generálneho štábu
0110003 Generálmajor - druhý zástupca náčelníka generálneho štábu, veliteľ síl a jemu na roveň postavený
0110002 Generálporučík - prvý zástupca náčelníka generálneho štábu
0110008 Kapitán - veliteľ roty, dôstojník štábu velenia brigády až generálneho štábu a jemu na roveň postavený
0110007 Major – náčelník oddelenia veliteľstva síl, dôstojník špecialista generálneho štábu a jemu na roveň postavený
0310999 Mužstvo ozbrojených síl inde neuvedené
0110009 Nadporučík - odborný náčelník vojenských systémov, dôstojník štábu práporu a jemu na roveň postavený
0210005 Nadrotmajster - veliteľ (náčelník) zbraňového systému bojového použitia, starší inštruktor výcviku a jemu na roveň postavený
0110005 Plukovník - veliteľ brigády, veliteľ pluku, riaditeľ úradu, náčelník odboru na generálnom štábe a jemu na roveň postavený
0210999 Poddôstojník ozbrojených síl inde neuvedený
0110006 Podplukovník - veliteľ práporu, náčelník oddelenia na generálnom štábe a jemu na roveň postavený
0110010 Poručík - veliteľ čaty a jemu na roveň postavený
0210006 Rotmajster – veliaci poddôstojník čaty, inštruktor výcviku, špecialista vojenskej odbornosti a jemu na roveň postavený
0210007 Rotný - veliteľ družstva a jemu na roveň postavený
0310002 Slobodník - operátor zbraňového systému, vodič ťažkej vojenskej techniky a jemu na roveň postavený
0210004 Štábny nadrotmajster – hlavný poddôstojník, veliaci poddôstojník
0310004 Vojak 1. stupňa - kadet vojenskej vysokej školy, vojak prípravnej služby
0310005 Vojak 1. stupňa – čakateľ, vojak prípravnej služby
0310003 Vojak 2. stupňa - strelec, vodič ľahkej vojenskej techniky, obsluha zbraňového systému a jemu na roveň postavený