Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1223999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti výskumu a vývoja inde neuvedený
1223003 Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v IT a telekomunikáciách
1223002 Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe
1223001 Riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie
Špecialisti
2632002 Antropológ
2632006 Archeológ
2111003 Astronóm, astrofyzik
2131007 Biochemik
2131010 Biofyzik
2131001 Biológ
2131999 Biológ, botanik, zoológ a špecialista v príbuznom odbore inde neuvedený
2145002 Chemický špecialista vo výskume a vývoji
2113001 Chemik kvantovej chémie
2632004 Etnológ
2633001 Filozof
2131009 Fytopatológ
2111999 Fyzik a astronóm inde neuvedený
2111002 Fyzik aerodynamik
2111010 Fyzik balistik
2111009 Fyzik dozimetrie
2111004 Fyzik hydrodynamik
2111001 Fyzik kryogenik
2111008 Fyzik mechanik
2111007 Fyzik termodynamik, akustik, optik
2131003 Fyziológ
2114001 Geochemik
2114010 Geofyzik
2632003 Geograf
2643008 Grafológ (písmoznalec)
2633002 Historik (okrem umenia)
2143004 Hydrológ
2112003 Hydrometeorológ
2131004 Imunológ
2113002 Jadrový chemik
2643007 Jazykovedec (filológ, lingvista)
2632007 Kriminológ
2632005 Kulturológ
2112001 Letecký meteorológ
2112999 Meteorológ inde neuvedený
2112002 Meteorológ klimatológ
2114004 Paleontológ
2114011 Petrofyzik
2633004 Politológ
2114009 Seizmológ
2632001 Sociológ
2422016 Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií
2632999 Špecialista v oblasti sociológie, antropológie, geografie a podobných vedách inde neuvedený
2144001 Strojársky špecialista vo výskume a vývoji
2634009 Vedecký pracovník v oblasti psychológie
Technici a odborní pracovníci
3111007 Technik astronóm
3111002 Technik chemik
3111001 Technik fyzik
3111008 Technik geodet
3111005 Technik meteorológ
3111999 Technik v chemických a fyzikálnych vedách inde neuvedený
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9129002 Umývač laboratórneho skla