Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1219999 Iný riadiaci pracovník (manažér) administratívnych a podporných činností inde neuvedený
1219007 Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
1219011 Riadiaci pracovník (manažér) kvality
1219006 Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku
1219003 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku (facility manažér)
1219010 Technický riaditeľ
Špecialisti
2151024 Hlavný energetik
2421018 Prevádzkový špecialista
2149008 Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
2421004 Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce (normovač)
2421001 Špecialista optimalizácie procesov
2421002 Špecialista riadenia systému kvality
2149009 Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku (facility špecialista)
Technici a odborní pracovníci
3323001 Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie
3119044 Procesný technik
3119021 Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
3119019 Technik hospodárskej správy a údržby majetku
3111006 Technik metrológ
Administratívni pracovníci
4225000 Informátor
4226000 Recepčný (okrem hotelového)
Pracovníci v službách a obchode
5151999 Prevádzkar (supervízor) upratovacích a prevádzkových služieb v kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach inde neuvedený
5153002 Správca bytových, administratívnych a priemyselných objektov
5153999 Správca objektov inde neuvedený
5151002 Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9622000 Pomocný pracovník údržby budov a areálov
9629005 Vrátnik