Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1330004 Riadiaci pracovník (manažér) informačnej a kybernetickej bezpečnosti
1330002 Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky IT
1330001 Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT
1330999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti IKT inde neuvedený
1330003 Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách
Špecialisti
2511003 Analytik IKT
2514000 Aplikačný programátor
2521003 Databázový analytik
2521001 Databázový dizajnér
2521005 Dátový analytik
2521004 Dátový kurátor
2521006 Dátový vedec
2529005 Digitálny forenzný špecialista
2521999 Dizajnér a správca databáz inde neuvedený
2166004 Dizajnér hier
2511005 Dizajnér inteligentných riešení
2529004 Etický hacker
2153001 Hlasový, dátový a sieťový špecialista
2511002 IT architekt, projektant
2511006 IT audítor
2511001 IT konzultant
2519001 IT tester
2529999 Iný špecialista v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedený
2511007 Manažér digitálnych služieb
2166002 Projektant multimediálnych systémov
2512002 Softvérový architekt, dizajnér
2529002 Špecialista ITMS
2153002 Špecialista bezdrôtových sietí
2421016 Špecialista digitálnej transformácie
2165003 Špecialista geografického informačného systému
2529001 Špecialista informačnej a kybernetickej bezpečnosti
2153006 Špecialista inovácie telekomunikačných procesov
2529003 Špecialista klientskej podpory a prevádzky IKT
2153003 Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií
2421017 Špecialista pružných pracovných procesov
2511004 Špecialista v oblasti informatizácie a elektronizácie služieb
2523000 Špecialista v oblasti počítačových sietí
2153999 Špecialista v oblasti telekomunikácií inde neuvedený
2153004 Špecialista výstavby telekomunikačných technológií
2513004 Špecialista vývoja používateľských rozhraní
2153005 Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb
2512003 Špecialista vývoja systémov (DevOps)
2521002 Správca databáz
2513003 Správca digitálneho obsahu (Digital Content Manager)  
2522001 Správca informačného systému
2522002 Správca siete
2511999 Systémový analytik inde neuvedený
2512001 Systémový programátor
2511008 Vedeckovýskumný pracovník v oblasti IKT
2513001 Vývojár multimediálnych aplikácií
2513002 Vývojár webových stránok, internetu, intranetu
2519999 Vývojár, analytik softvéru a aplikácií inde neuvedený
2166003 Webový dizajnér
Technici a odborní pracovníci
3511002 Operátor klientskej podpory IKT
3513000 Technik počítačových sietí a systémov
3511999 Technik prevádzky IKT inde neuvedený
3511001 Technik prevádzky IT
3511003 Technik telekomunikačných služieb a infraštruktúry
3512000 Technik užívateľskej podpory IKT
3522000 Technik v oblasti telekomunikačných zariadení
3514000 Webový technik
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7422003 Mechanik počítačových sietí
7422002 Servisný a prevádzkový pracovník telekomunikačných zariadení