Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1324999 Riadiaci pracovník (manažér) v doprave, logistike a poštových službách inde neuvedený
1324008 Riadiaci pracovník (manažér) v logistike
1324009 Riadiaci pracovník (manažér) v poštových službách
Špecialisti
2149038 Bezpečnostný poradca v doprave
2153007 Špecialista pre reguláciu a štátny dohľad elektronických komunikácií a poštových služieb
2153008 Špecialista pre tvorbu stratégie a koncepcií elektronických komunikácií a poštových služieb
2149020 Technický špecialista v logistike
2149021 Technický špecialista v poštových službách
Technici a odborní pracovníci
3119009 Dispečer v logistike a poštových službách
3119046 Operátor dispečingu ambulantnej dopravnej zdravotnej služby
3119018 Skladový majster (vedúci skladu)
3119010 Technik v logistike a poštových službách
3119020 Technik vozového parku
3119041 Vedúci logistiky
Administratívni pracovníci
4323005 Administratívny pracovník v lodnej doprave
4323006 Administratívny pracovník v logistike
4412001 Doručovateľ zásielok, poštár
4412999 Poštový doručovateľ a pracovník zásielkových a poštových služieb inde neuvedený
4211001 Pracovník pri priehradke na pošte
4412002 Triedič zásielok
Pracovníci v službách a obchode
5249003 Pracovník expedície tovaru
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7543017 Kontrolór tovaru v logistike
Operátori a montéri strojov a zariadení
8112999 Operátor zariadenia na spracovanie nerastov inde neuvedený
8322002 Vodič dodávky
8321000 Vodič motocyklu
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9621001 Kuriér