Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1420000 Riadiaci pracovník (manažér) obchodnej prevádzky
1222003 Riadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťou
1221002 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti marketingu
1221001 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ)
1221999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu a marketingu inde neuvedený
1221003 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu
1222001 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti reklamy
Špecialisti
2432002 Hovorca
2431001 Marketingový špecialista
2431007 Produktový špecialista
2431004 Reklamný textár
2431009 Špecialista internetového predaja
2431002 Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu
2432005 Špecialista na spoločenskú zodpovednosť (CSR)
2433006 Špecialista popredajných služieb
2431005 Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov
2432001 Špecialista pre styk s verejnosťou
2432999 Špecialista pre styk s verejnosťou inde neuvedený
2431006 Špecialista pre značku
2433005 Špecialista predaja chemických produktov
2433002 Špecialista predaja elektrotechnických systémov
2433999 Špecialista predaja produktov a služieb (okrem IKT) inde neuvedený
2433003 Špecialista predaja stavebného materiálu
2422011 Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete
2432004 Špecialista sociálnych sietí
2434000 Špecialista v oblasti predaja IKT
2431999 Špecialista v oblasti reklamy a marketingu inde neuvedený
2431003 Špecialista v oblasti reklamy a propagácie
Technici a odborní pracovníci
3432002 Aranžér, dekoratér
3339006 Aukcionár
3324000 Obchodný sprostredkovateľ
3322000 Obchodný zástupca
3339004 Sprostredkovateľ predaja reklamného priestoru
3339003 Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru
Administratívni pracovníci
4419003 Administratívny pracovník v oblasti marketingu
4227999 Anketár, prieskumník trhu inde neuvedený
4227003 Tajný agent prieskumu (mystery shopper)
4227001 Teleanketár
4227002 Terénny anketár
Pracovníci v službách a obchode
5249005 Asistent služieb zákazníkom
5230001 Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke
5249999 Iný pracovník v oblasti predaja inde neuvedený
5230002 Koordinátor pokladníkov
5241000 Manekýn, modelka
5221000 Obchodník v malom obchode, butiku
5243000 Podomový predavač
5230003 Pokladník v predajni
5230999 Pokladník, predavač lístkov inde neuvedený
5245000 Pracovník čerpacej stanice
5244001 Pracovník internetového predaja
5249006 Pracovník kontroly cien
5249002 Pracovník príjmu tovaru
5244002 Pracovník telefonického predaja a telemarketingu
5249004 Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru
5223006 Predavač a aranžér kvetov
5223999 Predavač inde neuvedený
5223003 Predavač mäsa a rýb
5211002 Predavač na trhu a v tržnici (okrem rýchleho občerstvenia)
5211001 Predavač v novinovom stánku
5223001 Predavač v obchodnej prevádzke
5211999 Predavač v stánku a na trhu (okrem rýchleho občerstvenia) inde neuvedený
5242000 Predvádzač tovaru (promotér)
5222000 Vedúci obchodnej prevádzky
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9334000 Dokladač tovaru
9510001 Lepič, odstraňovač plagátov a propagačných materiálov
9520999 Pouličný predavač (okrem jedla) inde neuvedený
9520002 Pouličný predavač novín, kamelot
9510002 Roznášač letákov (kolportér)
9623002 Vyberač predajných automatov